70. výročí založení Vysoké školy ekonomické v Praze

70. výročí založení Vysoké školy ekonomické v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze, jedna z předních vzdělávacích institucí v oblasti ekonomie a obchodu v České republice, letos slaví významné jubileum – 70 let od svého založení. Toto výročí je příležitostí k ohlédnutí za úspěchy a výzvami, kterým škola čelila během své bohaté historie, ale také k pohledu do budoucnosti a k plánům na další rozvoj.

První září je dnem, kdy si VŠE připomíná svůj vznik, a tento rok je obzvláště významný. Oslavy 70. výročí probíhají po celý rok 2023 a zahrnují řadu akcí, které přiblíží historii, současnost i budoucnost školy široké veřejnosti.

Již na jaře se studenti zapojili do oslav své alma mater během tradičního rektorského dne. Na podzim, konkrétně 21. října, se uskuteční akce Alumni Homecoming, kde se setkají absolventi, studenti, zaměstnanci a partneři školy z komerční i veřejné sféry. Toto setkání bude příležitostí k navázání nových kontaktů, obnovení starých přátelství a sdílení vzpomínek na studijní léta.

Rok oslav pak vrcholí v listopadu a prosinci. 21. listopadu se koná slavnostní zasedání vědecké rady spojené s odbornou konferencí, a 4. prosince se uskuteční tradiční Ples VŠE, který bude tentokrát ve znamení výročí školy.

Kromě oslav se Vysoká škola ekonomická v Praze zaměřuje na modernizaci výuky a inovace ve svém vzdělávacím programu. V plánu je zřízení nového coworkingového centra pro studenty a zaměstnance, stejně jako nový design klíčových předmětů, který ještě více posílí praxi a uplatnění absolventů na trhu práce.

V závěru tohoto článku bychom rádi představili přání k jubileu od rektora Vysoké školy ekonomické v Praze, který nám poskytuje hlubší vhled do vize a směřování školy v nadcházejících letech:

Další přání k 70. letům naší Vysoké školy od našich fakult, spolků, studentstva a dalších můžete nalézt na tomto odkazu.