Rubrika: Aktuality

Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) patří k nejuznávanějším fakultám se zaměřením na byznys a management ve střední a východní Evropě. Absolventi fakulty nacházejí uplatnění v mezinárodních korporacích, v malých a středních podnicích, kulturních a neziskových organizacích nebo zakládají vlastní firmy. Prestiž a kvalita studia Získáním akreditace EQUIS se FPH VŠE řadí jako jediná ekonomická fakulta v ČR mezi nejlepších 170 fakult světa z celkového […]

Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

Za profesorem Lubomírem Cyhelským

Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické s lítostí oznamuje, že 22. ledna 2018 zemřel ve věku 88 let dlouholetý vynikající představitel statistického oboru na VŠE, pan prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc. Prof. Cyhelský vystudoval statistické inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT a stal se v létě 1952 jedním z prvních pracovníků katedry statistiky Hospodářské fakulty Vysoké školy politických a hospodářských věd. S touto katedrou pak […]

Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

Bakalářské studium – Fakulta financí a účetnictví

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2018/2019 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví, kde fakulta podrobně představí všechny svoje nabízené obory, se koná v pátek 26. ledna 2018 od 9.00 a 11.00 hod. Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví patří k prestižním ekonomickým fakultám v ČR. Uznání kvality obsahu studia se fakultě dostává i od […]

Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

Bakalářské studium – Fakulta mezinárodních vztahů

Bakalářské studium na Fakultě mezinárodních vztahů je vhodné pro jazykově talentované studenty, kteří se chtějí uplatnit v multikulturním prostředí a zajímají se o mezinárodní podnikání a mezinárodní vztahy. Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů se koná v sobotu 20. ledna 2018 od 10.00 hod. Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) nabízí atraktivní obory s širokou možností uplatnění na trhu práce v oblastech mezinárodního obchodu, diplomacie, cestovního ruchu a obchodního a mezinárodního […]

Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

Bakalářské studium – Fakulta informatiky a statistiky

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2018/2019 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty informatiky a statistiky se koná v pátek 12. ledna 2018 od 10.00 hod. ve Vencovského aule. Fakulta informatiky a statistiky sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy, statistickými, ekonometrickými a dalšími kvantitativními […]

Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

Bakalářské studium – Národohospodářská fakulta

Národohospodářská fakulta nabídne své obory na Dni otevřených dveří, který se koná v sobotu 6. 1. 2018 v 10.00 hod. ve Vencovského aule. Výuka fakulty zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických až po manažerské a praktické. Národohospodářská fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni […]

Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

Bakalářské studium – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2018/2019 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Studenti Fakulty managementu se sídlem v Jindřichově Hradci se připravují pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Od absolventů se očekává schopnost koordinovat činnosti a prostředky a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění […]

Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská