Rektor VŠE ocenil nejlepší pedagogy roku 2023

V úterý 5. března se rektor VŠE, Petr Dvořák, setkal s nejlepšími pedagogy z Vysoké školy ekonomické v Praze a ocenil jejich vynikající práci.

Pro vyhodnocení Pedagoga roku byla použita data získaná ze studentských evaluací, které se zaměřovaly na kvalitu pedagoga – jeho kvalifikovanost, odbornost, připravenost na přednášky či cvičení, srozumitelnost výkladu, schopnost vysvětlit látku, a také zájem a schopnost odpovídat a řešit dotazy nebo problémy studentů.

V porovnání s minulým rokem, kdy byl kladen větší důraz na hodnocení od studentů té fakulty, na které pedagog působí, letos bylo zohledněno hodnocení všech studentů napříč všemi fakultami.

Ocenění pedagogů

Ocenění nebylo určeno pouze pro Pedagoga roku, ale byli vybráni tři nejlepší vyučující za každou fakultu. Každý Pedagog roku obdržel mimořádnou odměnu. Gratulujeme všem oceněným!

Fakulta financí a účetnictví:

Fakulta financí a účetnictví:

 • Ing. Jan Molín, Ph.D.
 • prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
 • Ing. Ondřej Šíma, Ph.D.

Fakulta mezinárodních vztahů:

Fakulta mezinárodních vztahů:

 • Mgr. Gabriela Štáfová
 • Ing. Tomáš Votava, M.A., Ph.D.
 • doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

 

Fakulta podniko­hospodářská

Fakulta podniko­hospodářská

 • prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
 • PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.
 • Ing. Jana Abíková, Ph.D.

 

Fakulta informatiky a statistiky

Fakulta informatiky a statistiky

 • RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D.
 • Ing. Filip Vencovský, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

 

Národo­hospodářská fakulta

Národo­hospodářská fakulta

 • Ing. Jitka Špeciánová, Ph.D.
 • Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D.
 • prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

 

Fakulta managementu

Fakulta managementu

 • PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
 • Mgr. Vladimír Hanousek, LL.M.
 • Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

 

 

Tato ocenění představují uznání tvrdé práce a závazku našich pedagogů k poskytování vynikajícího vzdělávání. Jejich práce má zásadní význam pro rozvoj našich studentů a celé VŠE komunity.