Stávající režim fungování VŠE zůstává nezměněn i po 27. 4. 2020

Vážení kolegové, vážení studenti,

vláda přijala včera usnesení č. 456/2020 , které nebude mít na režim fungování VŠE žádné větší dopady (jde o možnost setkávání max. 5 osob nejen v případě končících ročníků). Dovolujeme si proto informovat, že:

  1. Režim vstupu do školy stanovený Opatřením VŠE v souvislosti se zmírněním restriktivních opatření v oblasti vysokého školství od 20. dubna 2020 (viz https://www.vse.cz/aktuality/opatreni-vse-v-souvislosti-se-zmirnenim-restriktivnich-opatreni-v-oblasti-vysokeho-skolstvi-od-20-dubna-2020/ ) zůstává v platnosti.
  2. Prezenční konzultační hodiny pro studenty jsou nadále zrušeny, studenti mohou kontaktovat akademické pracovníky mailem nebo telefonicky.
  3. O způsobu konání dílčích zkoušek budou studenty informovat garanti předmětů.
  • Autor: Oddělení PR
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: