Tiskové prohlášení rektora VŠE k návrhu na odstoupení děkana Ševčíka

Rektor Petr Dvořák se dnes osobně setkal s děkanem Národohospodářské fakulty doc. Miroslavem Ševčíkem. Znovu podrobně objasnil, v čem podle jeho názoru děkan opakovaně poškozuje zájem Vysoké školy ekonomické a vyzval ho, aby v zájmu VŠE rezignoval na funkci děkana.

Rektor zdůrazňuje, že výzva k odstoupení děkana není reakcí pouze na jeho účast na víkendové demonstraci. Rektor si byl vědom určitých výhrad, které se objevily již při jeho jmenování do funkce děkana. Respektoval však vůli Akademického senátu Národohospodářské fakulty, který doc. Ševčíka zvolil a navrhl jej na děkana. Nicméně již tehdy vyhlášením morálně-etických zásad dal jednoznačně najevo, jaké vystupování a chování bude požadovat od vedoucích pracovníků VŠE.

V rozporu s těmito zásadami bylo podle rektora již aktivní zapojení doc. Ševčíka do protivládních demonstrací na podzim roku 2022 a jeho nevhodné výroky napadající některé veřejně činné osoby.
Toto stanovisko rektor sdělil jak formou tiskových zpráv, tak opakovaně a důrazně i přímo děkanovi. Rovněž požádal o svolání mimořádného zasedání AS NF, kde s tímto stanoviskem seznámil i členy akademického senátu fakulty. Od akademického senátu NF a pana docenta Ševčíka byl ujištěn, že nebude muset takovou situaci znovu řešit.

Účast na další demonstraci v sobotu 11. 3. 2023 zřetelně ukázala, že si děkan nejen nepřipouští negativní dopad těchto aktivit na zájmy VŠE, ale bez ohledu na opakovaná upozornění rektora v nich nadále pokračuje.

Rektor nikterak nechce upírat doc. Ševčíkovi právo na svobodné vyjadřování a shromažďování. Nicméně děkan jako vrcholný představitel veřejné vysoké školy při svých veřejných vystoupeních, ať probíhají kdekoliv a kdykoliv, musí vždy zvažovat, jaký dopad  mají na Vysokou školu ekonomickou. A zde je jednoznačné, že po celou dobu jeho působení ve funkci vzbuzují některé jeho veřejné aktivity oprávněně negativní reakce uvnitř akademické obce VŠE, mezi absolventy školy i v řadách odborné veřejnosti, čímž jsou objektivně poškozovány zájmy VŠE. A nic na tom nemůže změnit fakt, že tato jeho vystoupení mají pozitivní ohlas mezi části veřejnosti, jejíž postoje rektor respektuje.

Rektor je přesvědčen, že vyčerpal všechny možnosti, kterými se snažil přimět děkana k tomu, aby nepoškozoval zájmy VŠE. V této chvíli nevidí další možnosti, jak by mohl zamezit poškozování zájmů VŠE, a proto se rozhodl vyzvat děkana k rezignaci. Děkan Ševčík si výzvu k rezignaci vyslechl a rozhodnutí rektorovi slíbil předat zítra během dopoledne. Rektor na úterý 14. března svolal vedení VŠE.