Úspěch studentů VŠE na Univerziádě italského jazyka pořádané na VŠE

Na Vysoké škole ekonomické v Praze se 1. a 2. února 2024 uskutečnila Univerziáda v italském jazyce, což je soutěž pro studenty studující italštinu jako cizí jazyk. Tento jedinečný projekt, pořádaný ve spolupráci s ANILS (Associazione Nazionale degli Insegnanti di Lingua Straniera) a pod záštitou Velvyslanectví Italské republiky, Italského kulturního institutu v Praze a Società Dante Alighieri, přilákal studenty z různých vysokých škol, kteří se utkali ve znalostech italského jazyka na šesti úrovních podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) od A1 do C2. 

První den soutěže, ve čtvrtek 1. února, byl věnován testům zahrnujícím poslech, čtení, písemnou a ústní část, stejně jako morfosyntax. Druhý den, v pátek 2. února, se kromě ocenění nejlepších v každé úrovni konaly také workshopy pro studenty a učitele a konference na téma „Italština a udržitelnost“. 

Ceremoniál ocenění nejlepších studentů se těšil významné účasti, mezi kterými nechyběl velvyslanec Itálie v České republice, Mauro Marsili, a nově jmenovaná děkanka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. Jejich přítomnost přidala na vážnosti události a zdůraznila důležitost mezikulturního dialogu a vzdělávání. 

Mezi oceněnými studenty z VŠE se vynikajícími výsledky umístili: 

  • V kategorii C1 získala Anna Grabherr 3. místo. 
  • V kategorii B1 se na první místo dostala Anna Hrdinová, následovaná Nikitou Shuvatovem na druhém místě. 
  • V kategorii A2 zvítězila Aleksandra Stolbunsky. 
  • V kategorii A1 se na první místo dostal Filip Forró, na druhém místě se umístila Natálie Paschkeová a třetí místo obsadila Hana Maheľová. 

Tato akce nejenže poskytla studentům a učitelům příležitost prohloubit své znalosti a dovednosti v italském jazyce, ale také přinesla inspiraci a nové perspektivy v oblasti udržitelnosti a výuky jazyků. VŠE je hrdá na své studenty, kteří se v této prestižní soutěži umístili a ukázali vysokou úroveň svých jazykových dovedností.