VŠE ocenila nejoblíbenější pedagogy roku 2021

VŠE potřetí ocenila nejoblíbenější pedagogy všech šesti fakult. Za FFÚ byl pedagogem roku 2021 vyhlášen Ing. Jan Molín, za FMV doc. Martina Jiránková, za FPH Ing. David Říha, za FIS Miroslava Otavová, prom. mat., za NF Ing. Michal Mirvald a za FM PhDr. Jan Závodný Pospíšil. Ocenění „Pedagog roku“ udělila rektorka jednomu učiteli z každé fakulty na základě hlasování studentů v rámci celoškolské ankety v InSIS. Jan Molín, David Říha a Michal Mirvald získali titul Pedagog roku zatím ve všech ročnících ankety, Martina Jiránková získala toto ocenění podruhé.

Cílem této ankety je ocenění učitelů, kteří jsou mezi studenty oblíbení. Vážím si pedagogů, kteří umějí své studenty zaujmout a pedagogickou práci chápou jako své celoživotní poslání. Jsem ráda, že na VŠE máme celou řadu skvělých pedagogů, o čemž svědčí skutečnost, že studenti hlasovali pro několik set osobností. Ale samozřejmě srdečně zejména blahopřeji dnešním vítězům, kteří na svých mateřských fakultách získali nejvíce hlasů“, řekla rektorka VŠE prof. Hana Machková.

Pro svého oblíbeného učitele hlasovalo celkem 2 661 studentů. Alespoň jeden hlas získalo 503 pedagogů.

Fakulta financí a účetnictví – Ing. Jan Molín, Ph.D.

Ing. Jan Molín působí na Katedře finančního účetnictví a auditingu FFÚ jedenáctým rokem. Od roku 2014 je zástupcem vedoucího katedry a zasedá také v Akademickém senátu FFÚ i Akademickém senátu VŠE. Na VŠE vyučuje např. Účetnictví I, Accountant in Business, Účetnictví a daně individuálního podnikatele či Daně v účetnictví. Je spoluautorem publikace Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu a Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních. Za obě publikace získal ocenění fakulty.
Mimo to se angažuje v oborových organizacích. Je např. členem Prezidia a zkušebním komisařem Komory daňových poradců, předsedou etické komise Komory certifikovaných účetních či místopředsedou Metodické rady Svazu účetních.

Fakulta mezinárodních vztahů – doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D

Doc. Martina Jiránková je vedoucí Katedry mezinárodních ekonomických vztahů FMV od jejího vzniku v lednu 2021 (vedoucí Katedry světové ekonomiky byla od září 2013). Od roku 2014 do roku 2016 byla proděkankou Fakulty mezinárodních vztahů pro vědu a doktorské studium. Na katedře působí od roku 2007. Přednáší a cvičí mezinárodní ekonomii a dlouhodobě se též zabývá měnící se úlohou národních států v období globalizace. Byla ředitelkou Centra evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2019 a 2020 se podílela na projektu TAČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. V roce 2020 byla členkou řešitelského týmu projektu TAČR s názvem Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU.

Fakulta podnikohospodářská – Ing. David Říha, Ph.D.

Ing. David Říha působí na Katedře marketingu FPH. Vyučuje např. vedlejší specializaci Sales management. Praktické zkušenosti v oblastech obchodu a marketingu získal na manažerských postech národních i mezinárodních společností a poradenskou činností. Od roku 2018 je členem Akademického senátu VŠE. Mimo to je také členem České marketingové společnosti.

Fakulta informatiky a statistiky – Miroslava Otavová, prom. mat.

Miroslava Otavová absolvovala v roce 1982 Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy jako promovaný matematik v oboru matematická analýza. Čtyřicet let působí na Katedře matematiky nejprve v rámci NF, po reorganizaci v roce 1990 v rámci nově vzniklé FIS. Vede přednášky a cvičení z matematiky pro studenty napříč fakultami. V současné době vyučuje kurzy Matematika pro ekonomy, Matematika pro informatiky a Matematika 2. Ve své výzkumné práci se zaměřuje na oblast historie matematiky.

Národohospodářská fakulta – Ing. Michal Mirvald, Ph.D.

Ing. Michal Mirvald je absolventem Národohospodářské fakulty VŠE, v současné době je na téže fakultě proděkanem pro zahraniční vztahy a zástupcem vedoucího Katedry ekonomie. Pedagogicky zde působí od roku 2001, přednáší kurzy ekonomie zejména v bakalářských studijních programech. Jako lektor pravidelně působí také na Komoře auditorů ČR a příležitostně na Nejvyšším kontrolním úřadě ČR či Ministerstvu obrany ČR.

Fakulta managementu – PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.

PhDr. Jan Závodný Pospíšil působí na Katedře managementu FM v Jindřichově Hradci pátým rokem. Od roku 2021 zasedá také v akademickém senátu téže fakulty. Na VŠE vyučuje předměty Základy managementu, Úvod do marketingu a Brand management. Aktivně se podílí na výuce zahraničních studentů v rámci letní a zimní školy. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na oblast marketingové a mediální komunikace, udržitelnosti a řízení. Je autorem a spoluautorem populárně naučných publikací (Mediální výchova, Jak na média, Jak na reklamu). Je členem České marketingové asociace (ČMA) a Mensa ČR.