VŠE udělila čestný doktorát prof. Jeanu Tirolovi

Jean Tirole, francouzský profesor ekonomie, převzal na Vysoké škole ekonomické v Praze čestný doktorát. V roce 2014 mu byla udělena Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela, tedy Nobelova cena za ekonomii za výzkum tržních sil a regulací. Profesor Tirole je historicky teprve třetím Francouzem, který uspěl v silné mezinárodní konkurenci a toto ocenění získal.

O udělení čestného titulu „Doctor oeconomiae honoris causa“ profesoru Tirolovi rozhodla Vědecká rada VŠE na návrh Vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů. Předání čestného doktorátu proběhlo ve Vencovského aule VŠE za přítomnosti rektorů českých vysokých škol a dalších reprezentantů akademické obce. Mezi hosty byli také velvyslanci, zástupci odborné veřejnosti i studenti. Během slavnostního ceremoniálu vystoupil prof. Tirole s odbornou přednáškou na téma The Economics of the common good, meritocracy and social justice.

Jean Tirole patří k nejuznávanějším a nejvlivnějším ekonomům současnosti. V roce 2007 byl vyznamenán zlatou medailí Francouzské akademie věd a byl teprve druhým ekonomem, kterému se podařilo získat toto prestižní ocenění. V zahraničí získal například cenu udělovanou Institutem matematiky z Berkeley společně s Chicago Mercantile Exchange za výzkum v oblasti financí. Od roku 2015 je tzv. Foreign Associate Akademie věd Spojených států. Profesor Jean Tirole je dnes čestným prezidentem nadace JJ Laffont-Toulouse na School of Economics (TSE) a vědeckým ředitelem výzkumného ústavu TSE-Partnership. Jako hostující profesor působí na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Publikoval více než dvě stě článků ve špičkových mezinárodních časopisech a je autorem dvanácti monografií. V roce 2010 mu francouzská vláda udělila řád Za zásluhy a v roce 2015 byl vyznamenán nejvyšším francouzským státním vyznamenáním, které uděluje prezident republiky, řádem Čestné legie.

Profesor Tirole je na poli ekonomické vědy mimořádnou osobností celosvětového významu. Výrazně přispěl k rozvoji poznání v různých oblastech ekonomie, a ovlivnil tak další generace výzkumníků. Pro Fakultu mezinárodních vztahů bylo velkou ctí navrhnout pana profesora na udělení čestného doktorátu a následně se s ním i osobně setkat na slavnostním zasedání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze,“ vyjádřil se po slavnostním ceremoniálu doc. Josef Taušer, děkan Fakulty mezinárodních vztahů.

„Jsem poctěn tímto oceněním mé práce a velmi si vážím toho, že mi čestný doktorát udělila právě Vysoká škola ekonomická v Praze,“ řekl profesor Tirole na úvod své přenášky.

Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. V minulosti převzala čestný titul VŠE „Doctor oeconomiae honoris causa“ řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny Robert A. Mundell, Milton Friedman, Gary S. Becker a Richard Thaler.