VŠE udělila čestný doktorát Robertu S. Kaplanovi, odborníkovi na strategické řízení

Emeritní profesor Harvard Business School Robert Samuel Kaplan převzal na Vysoké škole ekonomické v Praze čestný doktorát z rukou rektorky prof. Hany Machkové. Profesor Kaplan je přední světový odborník v oblasti strategického řízení, řízení rizik a manažerského účetnictví. Kromě akademických ocenění se jeho práce vyznačuje tím, jak široce a úspěšně byly jeho metody strategického řízení implementovány ve firmách po celém světě včetně ČR.

O udělení čestného titulu „Doctor oeconomiae honoris causa“ profesoru Kaplanovi rozhodla Vědecká rada VŠE na návrh Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví v listopadu 2019. Z důvodu protiepidemických opatřeních se však slavnostní ceremoniál mohl uskutečnit až nyní.

Předání čestného doktorátu se uskutečnilo ve Vencovského aule VŠE za přítomnosti rektorů českých vysokých škol a dalších reprezentantů akademické obce. Mezi hosty byli také velvyslanci, zástupci odborné veřejnosti a v neposlední řadě i studenti. Během slavnostního ceremoniálu vystoupil prof. Kaplan s odbornou přenáškou na téma „Aplikace metod Activity-Based Costing and Balanced Scorecard v sociální a enviromentální sféře“, ve které představil svou současnou práci na aplikaci svých metod ve zdravotnictví, v oblasti inkluzivních růstových ekosystémů a oblasti enviromentálních a sociálních aspektů správy podniků (ESG).

Roberta S. Kaplana proslavila po celém světě zejména metoda vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku (Balanced Scorecard), kterou vyvinul spolu s Davidem P. Nortonem a kterou poprvé publikovali v roce 1992 v Harvard Business Review, a dále metoda alokace nepřímých nákladů (Time-Driven Activity-Based Costing), kterou vytvořil spolu se Stevenem R. Andersonem. Jeho knihy byly přeloženy do více než dvaceti čtyř jazyků (včetně češtiny), jeho články vyšly v řadě prestižních světových odborných časopisů a jsou široce citovány.

Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE Ladislav Mejzlík v souvislosti s udělením čestného doktorátu prof. Kaplanovi řekl: „Profesor Kaplan pro mne není jen velikánem strategického řízení a manažerského účetnictví, ale je pro mne inspirující osobností zejména tím, jak výsledky jeho akademické práce ovlivnily v globálním měřítku reálnou ekonomickou praxi podniků. Aplikace metod Balanced Scorecard (BSC) a Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) přinesly ve své době zásadní změnu ve způsobu dosavadního myšlení v oblasti strategického řízení. Tyto metody se různými způsoby a v různých modifikacích staly neoddělitelnou součástí postupů při vytváření strategických plánů. Jejich názvy nesou nejrůznější instituce, společnosti nebo softwarové produkty a na konzultační úrovni patří do základní výbavy každé renomované poradenské firmy. Metody BSC a TDABC jsou součástí výuky manažerského účetnictví na všech univerzitách, VŠE nevyjímaje. Obě metody jsou populární a používané i po více než pětadvaceti letech od jejich vzniku a prof. Kaplan je dále rozvíjí například jejich aplikací ve zdravotnictví, státní správě a neziskovém sektoru.

Profesor Kaplan se k udělení čestného doktorátu na VŠE vyjádřil takto: „Velice vám děkuji. Přebírat čestný doktorát na Vysoké škole ekonomické v Praze je pro mne čest a privilegium. Jak možná víte, vystudoval jsem techniku, jsem inženýr. A měření mě provází celou mou kariéru. Je totiž pro vědu zásadní. Pokud dokážete měřit, o čem mluvíte, pak tomu můžete porozumět. Bez měření a čísel by věda a poznání byly neuspokojivé.“

Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. V minulosti převzala čestný titul VŠE „Doctor oeconomiae honoris causa“ řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny Robert A. Mundell, Milton Friedman, Gary S. Becker a Richard Thaler.

Záznam ceremoniálu je možné zhlédnout na YouTube: