VŠE v Praze oceněna ve dvou kategoriích v rámci 6. ročníku “Ceny Domu zahraniční spolupráce”

Ve čtvrtek 21. března 2024 proběhl v České národní bance v Praze slavnostní večer, na kterém byly Domem zahraniční spolupráce oceněny nejlepší projekty v oblasti mezinárodního vzdělávání. Ceny se udílely v osmi kategoriích, které reflektují prioritní oblasti vzdělávání artikulované Evropskou komisí i národní Strategií 2030+. Projekty tak soutěžily v kategoriích inkluze a diverzita, udržitelnost, digitalizace, participace, flexibilita a inovace a internacionalizace. Speciální cenu získali také jednotlivci v kategorii vyjíždějících a přijíždějících účastníků.

Vysoká škola ekonomická byla zastoupena ve dvou kategoriích, ve kterých se ocitla v užší nominaci a za které obdržela ocenění:

1. Nominace v kategorii Internacionalizace

Svět na VŠE – desetiletá tradice Staff Trainingu na VŠE v Praze

Od roku 2012 pořádá Oddělení zahraničních styků Vysoké školy ekonomické v Praze každoročně International Staff Week pro kolegy ze zahraničních oddělení partnerských škol. Po dobu jednoho týdne vždy pro zhruba dvacet kolegů probíhá intenzivní program, který zahrnuje diskuze a workshopy zaměřené nejen na administrativní a praktickou stránku realizace studentských a učitelských mobilit, ale i další témata týkající se oblasti internacionalizace vysokoškolského vzdělávání. V rámci této pravidelné akce tak navštívilo VŠE za uvedené období již více něž 200 kolegů z partnerských univerzit z celého světa. Akce tak bezesporu přispívá ke zvýšení povědomí o vysoké úrovni mezinárodního vzdělávání na VŠE, a tím i ke zlepšení reputace a zvýšení atraktivity školy pro zahraniční studenty a partnery.

2. Nominace v kategorii Jednotlivci – zahraniční účastník přijíždějící do ČR

Ludmila Čiževská – hostující profesorka VŠE

Profesorka Ludmila Čiževská vyučuje na Státní polytechnické univerzitě v Žitomiru na Ukrajině na katedře účetnictví. Je již šestou generací volyňských Čechů, vede zde krajanský spolek a je neúnavnou propagátorkou výuky češtiny.

Po zahájení ruské agrese v únoru 2022 využila profesorka Čiževská nabídku pozice hostující profesorky na VŠE, kde se ihned intenzivně zapojila do akademického života školy i do pomoci studentům-uprchlíkům, kteří přišli na VŠE v březnu téhož roku.

Po návratu na Ukrajinu její spolupráce s VŠE pokračuje díky programu Erasmus+, v rámci kterého byl zahájen tříletý projekt výjezdů pro vysokoškolské pedagogy a studenty z Žitomiru v oboru financí a účetnictví.

Působení Ludmily Čiževské mělo velmi pozitivní dopad nejen na pomoc uprchlíkům na VŠE, ale i na krajanskou komunitu přicházející do Česka. Díky pokračující spolupráci v rámci programu Erasmus+ šíří Ludmila Čiževská nadále dobré jméno VŠE a České republiky i po svém návratu na Ukrajinu.

 

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je správa programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS naleznete zde.

Všechny další výherce „Ceny Domu zahraniční spolupráce“ můžete nalézt na odkazu níže.

VŠE v Praze oceněna ve dvou kategoriích v rámci 6. ročníku “Ceny Domu zahraniční spolupráce”