Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Prohlášení výboru VOS k situaci na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni

Výbor Vysokoškolského odborového svazu sleduje s vážným znepokojením vývoj situace na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Výbor se seznámil se stanovisky RVŠ, předsednictva Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni,  s prohlášením předsednictva ČKR i se stanoviskem Akreditační komise.

Výbor VOS prohlašuje, že v plném rozsahu sdílí postoj ČKR vyjádřený v jejím prohlášení, podporuje stanovisko Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni, zejména pokládá za nepřijatelné, aby důsledky této kauzy nesli poctivě pracující akademičtí pracovníci a studenti.

Výbor VOS oceňuje přístup Akreditační komise a prohlašuje, že je připraven v rámci svých odborových kompetencí podpořit všechny, kteří se v této nepříznivé situaci angažují ve snaze o nápravu poměrů, které poškozují pověst celého vysokého školství.

Praha, 22. října 2009


Související stránky