Odbory

Základní odborová organizace působící na Vysoké škole ekonomické v Praze je členem Vysokoškolského odborového svazu. Posláním VOS je obhajovat práva svých členů, jejich sociální, ekonomické, profesní požadavky a jiné potřeby a navrhovat změny stávajících pracovních a životních podmínek na vysoké škole. VOS má uzavřenu dohodu o spolupráci s MŠMT, spolupracuje s Konferencí rektorů vysokých škol a s Radou vysokých škol.

VOS je členem Českomoravské konfederace odborových svazů. Tato příslušnost k vyšším odborovým strukturám zajišťuje členům základních odborových organizací hájení zájmů jak na úrovni ministerstev, tak v zákonodárných sborech, i při jednání tripartity. Dává možnost uplatňovat připomínky k navrhovaným zákonům, iniciovat nové. ČMKOS poskytuje členům základních organizací všech odborových svazů, které reprezentuje, také individuální právní pomoc v pracovně právních otázkách.

V současné době působí na VŠE Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu Vysoké školy ekonomické v Praze (3100).

Od 11. ledna 1995 do 26. 7. 2015 zastupovala základní organizace (3100 a 3140) při kolektivním vyjednávání a při všech jednáních s vedením VŠE koordinační odborová rada, od 27. 7. 2015 je to výbor ZO VOS:

 • předsedkyně
  • PhDr. Blanka Volfová
 • členové
  • Ing. Hana Chylíková, Ph.D.
  • Miroslava Otavová, prom. mat.
  • Milada Zmeková
  • Josef Dvořák

Výbor ZO VOS VŠE:

 • uzavírá s vedením školy kolektivní smlouvu a pravidelně ji aktualizuje
 • schází se 1x za měsíc, v případě potřeby i častěji
 • pravidelně se účastní Výroční konference a Sjezdu VOS (předseda nebo pověřený člen)
 • pravidelně se účastní jednání kolegia rektorky VŠE (předseda nebo pověřený člen)
 • podílí se na vypracování Výroční zprávy VŠE
 • vyjadřuje se k sociálním potřebám zaměstnanců, zaměstnaneckému stravování, rekreaci v zařízeních VŠE
 • vyjadřuje se k pracovně-právním vztahům, může zprostředkovat bezplatnou pomoc právní poradny při jejich řešení
 • účastní se výběrových řízení v rámci VŠE (předseda nebo pověřený člen)
 • každoročně pořádá setkání seniorů – bývalých zaměstnanců VŠE