Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Zápis č. 1/2015 z jednání koordinační rady ZO VOS na VŠE dne 20. 2. 2015

Přítomni: Novotný, Zmeková, Volfová, Otavová, Chylíková

Omluveni: Dvořák

Program:

1. Informace o XXI. sjezdu VOS podal doc. Novotný:

  1. Odvod na ČMKOS  se zvýšil na 300,00 Kč pro rok 2015, za rok 2016 se zvýší na 350,00 Kč a v roce 2007 na 400 Kč na člena. Důvodem je deficit v odvodu ZO na VOS, který deficit již několik let kryje postupným rozpouštěním majetku. Tuto politiku již nelze dále realizovat. VOS musí odvádět za člena ročně 500 Kč. VŠE je jednou z mála organizací, kde se roční příspěvek vybírá na úrovni ročního odvodu ČMKOS. Většina organizací vybírá jednorázově vyšší částku min. 500,- Kč,velmi šasto se vybírá 0,5 až 1,0 % z měsíčního platu.V těchto případech pak mohou členům přispívat na dovolené nebo dětské tábory apod. ČMKOS z těchto peněz platí analytickou skupinu, právníky apod.které mu připravují podklady pro jednání s vládou a v tripartitě.
  2. Z tohoto důvodu KR rozhodla o navýšení členských příspěvků pro r. 2015 na 310,00 Kč. Tuto informaci předáme personálnímu oddělení, které provede hromadnou srážku ze mzdy, na základě uzavřených smluv se členy.
  3. Na sjezdu vystoupil předseda ČMKOS, který informoval o jednání v tripartitě a s vládou a jednotlivými ministerstvy. Prohlásil, že v současnosti tripartita funguje nejlépe za posledních 25 let.
  4. Dále vystoupil předseda odborového svazu pracovníků ve školství (OSPŠ) Dobšík, který informoval o vývoji jejich svazu o koncepšním materiálu zaměřením na zlepšení stavu ZŠ a SŠ a jednáních s MŠMT a MPSV apod. VOS nyní úzce spolupracuje s OSPŠ a připravuje se v budoucnosti sloučení. Urychlení procesu brání zejména rozdílné formy vybírání členských příspěvků.
  5. Byla zrušena organizace na SÚZ VŠE.
  6. Zápis ze sjezdového jednání lze nalézt na webových stránkách VOS.

2. V souladu se změnou občanského zákoníku je nutno zahájit příprava voleb do výboru a Revizní komise. Členům budou rozeslány formuláře na návrhy na kandidáty do výboru a revizní komise.

3. Volby a výroční schůzi připravit na začátek zkouškového období.

4. Odsouhlasili jsme přijetí nových členů: Teplý, Němec, Parschová, Vilímková a Hazaiová

5. Různé:

  • ČMKOS a VOS nabízejí setkání se zaměstnanci a studenty, prosíme členy aby se vyjádřili zda o toto setkání mají zájem.
  • Ing. Chylíková informovala o objevení další nástěnky ve 3.p., o které jsme nebyli informováni.
  • Bohužel nejsme schopni získat fotografie ze setkání se seniory VŠE v prosinci 2014. Objednanný fotograf na dotazy a urgence nereaguje.

Zapsala: Zmeková

Schválil: doc. Novotný

V Praze 20. 2. 2015


Související stránky