Co se děje na VŠE?

20. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

17. 9. 2018 - Začátek semestru

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Pravidla pro zveřejňování vnitřních předpisů VŠE v Praze (PR 10/2007)

Platný předpis, stav dokumentu: 1 ( Starší verze Pokyn rektora 13/2006 ze dne 9. 11. 2006. )

Anotace:
Tento příkaz rektora s celoškolskou působností stanovuje pravidla pro zveřejňování vnitřních předpisů VŠE v Praze

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Mgr. Jaroslava Eislerová --- prof. Ing. Richard Hindls., CSc.
Útvar / funkce: vedoucí právního oddělení --- rektor
Datum: 31. 12. 2007 --- 31. 12. 2007
Podpis: Mgr. Jaroslava Eislerová, v.r. --- prof. Ing. Richard Hindls., CSc., v.r.
Platnost od: 9. 11. 2006 Platnost do: Odvolání
Účinnost od: 9. 11. 2006 Účinnost do: Odvolání
Účinnost 1. změny od: 1. 1. 2008

S účinností ode dne podpisu tohoto příkazu bude zveřejňování vnitřních předpisů (zákonných i ostatních) (dále jen předpis), resp. jejich změny a informovanost příslušných zaměstnanců VŠE o jejich existenci/vydání probíhat následujícím způsobem:

 1. Upozornění o tom, že předpis byl vydán tzn. umístěn na intranetu/Internetu úřední desky školy, bude bez zbytečného odkladu po jeho podpisu, umístěno v aktualitách na www stránkách školy a na adrese www.vse.cz/urdeska v případě zákonných vnitřních předpisů a na adrese www.vse.cz/predpisy v případě ostatních předpisů, nebude-li rozhodnuto rektorem jinak.
  Přepis, který je dle Rozdělovníku určen pro všechny útvary školy, bude elektronicky rozeslán (formou hromadné adresy) pouze této cílové skupině:
  • sekretariát rektora
  • prorektoři
  • děkani fakult
  • tajemníci fakult
  • kvestor
  • ředitelé CIKS, CTVS, FČIŘ, IKM, IOM, Nakladatelství, RPC, SÚZ, VC
  • vedoucí CDMS, EO, MPO, OKIS, OSM, OVV, OZS, PEDO, ÚIA.
  Tyto osoby zajistí, aby s předpisem byli seznámeni všichni pracovníci z jim podléhajících útvarů.
 2. Předpis, určený jiné cílové skupině než uvedené v předchozím odstavci, bude rozeslán všem vedoucím útvarů těchto pracovišť, kteří zajistí informovanost všech svých podřízených.
 3. Provedením zveřejňování vnitřních předpisů školy je pověřeno právní oddělení v součinnosti s CIKS.
 4. Všechny útvary školy, které připravují předpisy, jsou povinny je zaslat v konečném znění na právní oddělení v elektronické podobě.
 5. Rozesílání vnitřních předpisů školy již nebude uskutečňováno v listinné podobě.

 

LIST ZMĚN:

Číslo změny

Strany, na kterých se mění předpis

Předmět změny – název dodatku

Schváleno, datum:

1.

 

Změna v evidenčním čísle předpisu - původní číslo Pokynu rektora č. 13/2006 se mění na Příkaz rektora PR  10/07

1. 1. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy tohoto předpisu:

 • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.