Seznam předpisů pozbývajících platnost a účinnost ke dni 31. 12. 2020 (PR 7/2020)

platný předpis

Anotace

Tento předpis obsahuje/uvádí všechny interní předpisy VŠE v Praze, které pozbývají platnost a účinnost ke dni 31. 12. 2020 (bod I.) nebo se přesouvají do archivu z důvodu, že se jedná o jednorázové akty organizačního charakteru (bod II.)
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Mgr. Jaroslava Eislerová Ing. Tomáš Zouhar prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: vedoucí Právního oddělení kvestor rektor
Datum: 14. 12. 2020 15. 12. 2020 16. 12. 2020
Podpis: Mgr. Jaroslava Eislerová v. r. Ing. Tomáš Zouhar v. r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: dnem podpisu Platnost do:
Účinnost od: 1. ledna 2021 Účinnost do:

 I.

S účinností od 1. 1. 2021 se ruší platnosti a účinnost těchto interních předpisů:

Identifikace

předpisu

Název předpisu
PR 1/2010 Proces shromažďování a kontroly dat o pedagogických výkonech a o počtech studentů
PR 10/2007 Pravidla pro zveřejňování vnitřních předpisů VŠE v Praze
PK 1/2014 Prováděcí předpis k organizačnímu řádu
PK 4/2008 Postup při vrácení DPH v projektech 6. a 7. rámcového programu
SR 2/2010 Pravidla pro interní připomínkové řízení VŠE
SR 2/2008 Používání služebních mobilních telefonů a prostředků pro přenos dat

II.

S účinností od 1. 1. 2021 se přesouvají do archivu předpisy organizačního charakteru, týkající se jednorázových úkonů.

Jedná se o tyto předpisy:

Identifikace

předpisu

Název předpisu
PR 5/2018 Zřízení rektorátního pracoviště Oddělení interní kontroly a auditu
PR 1/2018 Zřízení pracoviště Projektová kancelář
PR 2/2015 Změna organizačního začlenění pracoviště VŠE v Praze  – Audiovizuální oddělení
PK 4/2018 Zřízení rektorátního pracoviště Controlling
PK 1/2018 Organizační změny v Ekonomickém odboru
PK 5/2017 Změna organizačního začlenění pracoviště VŠE v Praze – Rozmnožovna
PK 1/2014 Prováděcí předpis k organizačnímu řádu

 

  • Odpovědná osoba: Mgr. Jaroslava Eislerová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: