Organizační změny v Ekonomickém odboru (PK 1/2018)

platný předpis

Anotace

Tento příkaz kvestora s celoškolskou působností upřesňuje postup při organizačních změnách v Ekonomickém odboru.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. Ing. Jan Andrle Ing. Tomáš Zouhar
Útvar/funkce: Metodika a reporting vedoucí ekonomického odboru kvestor
Datum: 11. 6. 2018 11. 6. 2018 11. 6. 2018
Podpis: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr., v.r. Ing. Jan Andrle, v.r. Ing. Tomáš Zouhar, v.r.
Platnost od: 1.7.2018 Platnost do: provedení všech potřebných úkonů
Účinnost od: 1.7.2018 Účinnost do: provedení všech potřebných úkonů

Tímto příkazem se ruší středisko 9220 Rozpočet a evidence k datu 30. 06. 2018. Na základě nových legislativních úprav v oblasti reportingu a rozpočtových pravidel se provede reorganizace Ekonomického odboru, včetně aktualizace pracovních činností. Od 01. 07. 2018 budou zaměstnanci zrušeného střediska převedeni na střediska v rámci útvarů kvestora.

Ke dni zrušení střediska provede Odbor správy majetku inventury hmotného a nehmotného majetku. Majetek dle inventurních seznamů se převede v informačním systému IFIS na středisko 9209 Ekonomický odbor k datu 01. 07. 2018.