Zřízení rektorátního pracoviště Oddělení interní kontroly a auditu (PR 5/2018)

platný předpis

Anotace

Tímto pokynem rektorky se zřizuje rektorátní pracoviště Oddělení interní kontroly a auditu a mění se organizační začlenění některých funkcí pod nově vzniklé pracoviště.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. Ing. Tomáš Zouhar prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: Metodika a reporting odboru kvestor rektorka
Datum: 17. 8. 2018 17. 8. 2018 22. 8. 2018
Podpis: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. v. r. Ing. Tomáš Zouhar v. r. v z. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. v. r
Platnost od: 22.8.2018 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1.9.2018 Účinnost do: odvolání

S účinností od 1. září 2018 se zřizuje rektorátní pracoviště „Oddělení interní kontroly a auditu“, organizačně toto pracoviště je v gesci rektora VŠE v Praze.

Pracoviště je zřízeno s cílem sjednotit rektorovi přímo podřízené funkce do organizačně uceleného útvaru. Jeho založením se vytváří podmínky pro racionalizaci společných činností těchto funkcí, které vyplývají z nových legislativních podmínek a zároveň z hlediska hospodaření k efektivnějšímu čerpání přidělených prostředků.

Oddělení interní kontroly a auditu bude zahrnovat následující funkce:

  • Kancléř rektora
  • Interní auditor
  • Kontrolní pracovník (OKIS)
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně přílohy č. 3 Číselník útvarů, Směrnice SR 6/2008 Systém řízené dokumentace a to tak, že nákladové středisko 9017  – Oddělení kontroly, informací stížností a nákladové středisko 9051 – Útvar interního auditu se ruší a funkční místa se začleňují pod nové nákladové středisko 9050 – Oddělení interní kontroly a auditu, s označením ve zkratce R-OIKA.

Uvedené změny se promítnou do přílohy č. 3 Číselník útvarů, směrnice SR 6/2008 Systém řízené dokumentace a současně do plnění rozpočtu jednotlivých pracovišť pro rok 2018.