Změna organizačního začlenění pracoviště VŠE v Praze – Audiovizuální oddělení (PR 2/2015)

platný předpis

Anotace

Tímto pokynem rektorky se mění organizační začlenění pracoviště Audiovizuálního oddělení z Výpočetního centra pod Odbor správy majetku.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Tomáš Zouhar Ing. Libor Svoboda prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: vedoucí ekonomického odboru kvestor rektorka
Datum:
Podpis: Ing. Tomáš Zouhar, v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: dnem podpisu Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. července 2015 Účinnost do: odvolání

S účinností od 1. července 2015 dochází ke změně v organizačním začlenění pracoviště VŠE, konkrétně Audiovizuálního oddělení.

Počínaje 1. červencem 2015 bude pracoviště Audiovizuální oddělení (dále jen AVO), doposud začleněné pod Výpočetním centrem, včleněno do struktury Kvestora VŠE, a to jako jedno z oddělení Odboru správy majetku s názvem Audiovizuální oddělení. Všechny prostory, dosud užívané AVO, se dislokačně převádějí pod kvestora.

V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně přílohy č. 3 Číselník útvarů, Směrnice SR 6/2008 Systém řízené dokumentace a to tak, že označení nákladového střediska 9441 – VC-AVO – Audiovizuální oddělení se všemi podřízenými pracovišti se ruší a nově vzniklé Audiovizuální oddělení se začleňuje pod nákladové středisko 9150 – Audiovizuální oddělení, s označením ve zkratce RK-AVO.

Uvedené změny se promítnou do přílohy č. 3 Číselník útvarů, směrnice SR 6/2008 Systém řízené dokumentace a současně do plnění rozpočtu jednotlivých pracovišť pro rok 2015.