Zřízení rektorátního pracoviště Controlling (PK 4/2018)

platný předpis

Anotace

Tímto pokynem kvestora se zřizuje rektorátní pracoviště Controlling a mění se organizační začlenění některých funkcí pod nově vzniklé pracoviště.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. Ing. Jan Andrle Ing. Tomáš Zouhar
Útvar/funkce: Metodika a reporting odboru vedoucí ekonomického odboru kvestor
Datum: 17. 12. 2018 17. 12. 2018 21. 12. 2018
Podpis: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. v. r. Ing. Jan Andrle v. r. Ing. Tomáš Zouhar v. r.
Platnost od: 1. ledna 2019 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. ledna 2019 Účinnost do: odvolání

S účinností od 1. ledna 2019 se zřizuje rektorátní pracoviště „Controlling“, organizačně toto pracoviště je v gesci kvestora VŠE v Praze v podřízenosti vedoucímu ekonomického odboru.

Pracoviště je zřízeno s cílem sjednotit funkce a pracovní činnosti v oblasti controllingu a správy majetku do organizačně uceleného útvaru. Jeho založením se vytváří podmínky pro racionalizaci společných činností těchto funkcí, které vyplývají z nových legislativních podmínek a zároveň z hlediska hospodaření k efektivnějšímu čerpání přidělených prostředků.

Oddělení controllingu bude zahrnovat správu následujících činností:

  • rozpočtu a kalkulací;
  • zdrojů investic a majetku;
  • objednávek a smluv;
  • cestovních příkazů.

V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně přílohy č. 3 Číselník středisek, Směrnice SR 6/2008 Systém řízené dokumentace a to tak, že se zřizuje nové nákladové středisko 9220 – Controlling a funkční místa pod střediskem 9200 se začleňují pod toto nové nákladové středisko, s označením ve zkratce RK-CO.

Uvedené změny se promítnou do přílohy č. 3 Číselník středisek, směrnice SR 6/2008 Systém řízené dokumentace.