Prováděcí předpis k organizačnímu řádu (PK 1/2014)

platný předpis

Anotace

Tento předpis s celoškolskou působností stanoví v souvislosti s novým organizačním řádem VŠE změny v číselníku středisek rektorátních a kvestorátních útvarů.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. Ing. Libor Svoboda
Útvar/funkce: vedoucí ekonomického odboru kvestor
Datum: 1. 4. 2014 1. 4. 2014
Podpis: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr., v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od: 1.4.2014 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1.4.2014 Účinnost do: odvolání

V souvislosti s aktualizací Organizačního řádu VŠE dochází k následujícím změnám v číselníku nákladových středisek rektorátních a kvestorátních pracovišť:

Upraven název střediska 9014 z „Prorektor pro zahraniční styky a public relations“ (R-PZAH)
na „Prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy“ (R-PMVIS)
Upraven název střediska 9016 z „Prorektor pro sociální záležitosti a finance“ (R-POF)
na „Středisko handicapovaných studentů“ (R-SHS)
Upraven název střediska 9019 z „Gaudeamus“ (GAUD) na „Oddělení public relations“ (R-PR)
Vloženo středisko 9037 – Vědecká ediční činnost (R-VEČ)
Přečíslováno středisko 9022 – Právní oddělení (RK-PRAV) na 9202
Přečíslováno středisko 9200 – Ekonomický odbor (RK-EO) na 9209
Přečíslováno středisko 9020 – Útvary kvestora provoz (RK-KVE) na 9200
Přečíslováno středisko 9030 – Mzdové a personální oddělení (RK-MPO) na 9203
Zrušeno středisko 9021 – Kvestor a sekretariát (RK-KVES)
Zrušeno středisko 9024 – Archiv (RK-ARCH)
Zrušeno středisko 9375 – Redakce PE + PEP (RKP-RCPE)
Zrušeno středisko 9380 – Redakce AOP (RKP-RAOP)

Uvedené změny se promítnou do přílohy č.3 Číselník útvarů směrnice SR 6/2008 Systém řízené dokumentace a současně do plnění rozpočtu jednotlivých pracovišť pro rok 2014.