Hledat
Pokročilé hledání

Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze (PR 04/2006)

Platný předpis, stav dokumentu: 1 ( Starší verze PR 04/2006 ze dne 1. 6. 2006. )

Anotace:
Tento předpis celoškolskou působností upravuje organizaci Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze a jeho Rady, užívání loga nakladatelství, a vymazuje kompetence na úseku obsahového a metodického řízení publikační činnosti.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: PhDr. Libuše Doubravová prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
Útvar / funkce ředitelka Nakladatelství prorektorka pro vědu a výzkum rektor
Datum: 6. 10. 2009 6. 10. 2009 7. 10. 2009
Podpis:   PhDr. Libuše Doubravová, v.r. prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., v.r. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., v.r.
Platnost od: 01. 06. 2006 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 01. 06. 2006 Účinnost do: odvolání
Účinnost 1. změny od: 7. října 2009

 

Vysoká škola ekonomická v Praze
oběžník rektora
č. 4/2006

Rozdělovník: všechny útvary VŠE

S účinností od 1. června 2006 dochází ke změně oběžníku rektorky č. 10/2002, a to v těchto oblastech:

  1. Začlenění Nakladatelství Oeconomica
  2. Organizačně je Nakladatelství nově začleněno do struktury útvarů řízených prorektorem pro vědu a výzkum.

     

  3. Časopis Zpravodaj VŠE
  4. Byl zrušen Časopis Zpravodaj VŠE a jeho redakční rada.

  5. Přílohy č. 2 - 5 citovaného oběžníku
  6. Upraveny byly přílohy č. 2 - 5.

Prorektorka pro vědu a výzkum zajistí provedení všech úkonů s těmito změnami spojených a  dokončení rozpracovaných zakázek započatých před 1. červnem 2006 ještě podle původního oběžníku č. 10/2002.

V Praze dne 1. června 2006

prof. Ing. Richard Hindls, CSc.

Přílohy č. 1 - 5

Přílohy č. 1 - 5, které tvoří součást tohoto oběžníku rektora č. 4/2006, budou zveřejněny pouze v elektronické podobě na www stránkách školy.

 

L I S T    Z M Ě N:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku  datum:
1   Změna přílohy číslo 5 07. 10. 2009
       
       
       
       
       

Přílohy tohoto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):

  • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.