Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze (PR 4/2006)

verze: 1

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 19. listopadu 2019 Zobrazit novější předpis...

Anotace

Tento předpis celoškolskou působností upravuje organizaci Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze a jeho Rady, užívání loga nakladatelství, a vymazuje kompetence na úseku obsahového a metodického řízení publikační činnosti.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: PhDr. Libuše Doubravová prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
Útvar/funkce: ředitelka Nakladatelství prorektorka pro vědu a výzkum rektor
Datum: 6. 10. 2009 6. 10. 2009 7. 10. 2009
Podpis: PhDr. Libuše Doubravová, v.r. prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., v.r. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., v.r.
Platnost od: 1.6.2006 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 7.10.2009 Účinnost do: odvolání

Vysoká škola ekonomická v Praze
oběžník rektora
č. 4/2006

Rozdělovník: všechny útvary VŠE

S účinností od 1. června 2006 dochází ke změně oběžníku rektorky č. 10/2002, a to v těchto oblastech:

Organizačně je Nakladatelství nově začleněno do struktury útvarů řízených prorektorem pro vědu a výzkum.

Byl zrušen Časopis Zpravodaj VŠE a jeho redakční rada.

Upraveny byly přílohy č. 2 – 5.

  1. Začlenění Nakladatelství Oeconomica
  2. Časopis Zpravodaj VŠE
  3. Přílohy č. 2 – 5 citovaného oběžníku

Prorektorka pro vědu a výzkum zajistí provedení všech úkonů s těmito změnami spojených a dokončení rozpracovaných zakázek započatých před 1. červnem 2006 ještě podle původního oběžníku č. 10/2002.

V Praze dne 1. června 2006

prof. Ing. Richard Hindls, CSc.

Přílohy č. 1 – 5

Přílohy č. 1 – 5, které tvoří součást tohoto oběžníku rektora č. 4/2006, budou zveřejněny pouze v elektronické podobě na www stránkách školy.

L I S T    Z M Ě N:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku  datum:
1 Změna přílohy číslo 5 07.10.2009