Co se děje na VŠE?

20. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

17. 9. 2018 - Začátek semestru

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Prováděcí předpis k organizačnímu řádu (PK 01/2014)

Platný předpis, stav dokumentu: 0

Anotace:
Tento předpis s celoškolskou působností stanoví v souvislosti s novým organizačním řádem VŠE změny v číselníku středisek rektorátních a kvestorátních útvarů.

  Zpracovatel Přezkoumal Schválil
Jméno doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. Ing. Libor Svoboda
Útvar/funkce vedoucí ekonomického odboru kvestor
Datum 1. 4. 2014 1. 4. 2014
Podpis doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr., v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od 1. 4. 2014 Platnost do odvolání
Účinnost od 1. 4. 2014 Účinnost do odvolání

V souvislosti s aktualizací Organizačního řádu VŠE dochází k následujícím změnám v číselníku nákladových středisek rektorátních a kvestorátních pracovišť:

Upraven název střediska 9014 z "Prorektor pro zahraniční styky a public relations" (R-PZAH)
na "Prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy" (R-PMVIS)
Upraven název střediska 9016 z "Prorektor pro sociální záležitosti a finance" (R-POF)
na "Středisko handicapovaných studentů" (R-SHS)
Upraven název střediska 9019 z "Gaudeamus" (GAUD) na "Oddělení public relations" (R-PR)
Vloženo středisko 9037 - Vědecká ediční činnost (R-VEČ)
Přečíslováno středisko 9022 - Právní oddělení (RK-PRAV) na 9202
Přečíslováno středisko 9200 - Ekonomický odbor (RK-EO) na 9209
Přečíslováno středisko 9020 - Útvary kvestora provoz (RK-KVE) na 9200
Přečíslováno středisko 9030 - Mzdové a personální oddělení (RK-MPO) na 9203
Zrušeno středisko 9021 - Kvestor a sekretariát (RK-KVES)
Zrušeno středisko 9024 - Archiv (RK-ARCH)
Zrušeno středisko 9375 - Redakce PE + PEP (RKP-RCPE)
Zrušeno středisko 9380 - Redakce AOP (RKP-RAOP)

Uvedené změny se promítnou do přílohy č.3 Číselník útvarů směrnice SR 6/2008 Systém řízené dokumentace a současně do plnění rozpočtu jednotlivých pracovišť pro rok 2014.

Přílohy tohoto předpisu:

  • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

  • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.