Hledat
Pokročilé hledání

„Parkovací karta" do areálu VŠE Žižkov (PK 05/2016)

Platný předpis, stav dokumentu: 0

Soubor PDF tohoto předpisu je k dispozici: zobrazit PDF

Anotace:
Tento předpis s celoškolskou působností stanovuje v areálu Žižkov a Jižní Město zásady vydávání a výměn "Parkovacích karet" vozidel zaměstnanců, zdravotně hendikepovaných studentů, spolupracujícím firmám a institucím.

  Zpracovatel Přezkoumal Schválil
Jméno Jaroslav Brousil Ing. Tomáš Horský Ing. Libor Svoboda
Útvar/funkce vedoucí ÚOO vedoucí OSM kvestor
Datum 29. 11. 2016 29. 11. 2016 1. 12. 2016
Podpis Jaroslav Brousil, v.r. Ing. Tomáš Horský, v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od 1. prosince 2016 Platnost do odvolání
Účinnost od 1. prosince 2016 Účinnost do odvolání

V souladu s platnou směrnicí „Ochrana a ostraha majetku VŠE v Praze“ provozuje Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen VŠE) v areálu Žižkov a areálu Jižní město parkoviště A, B, C, D a E viz příloha č. 3. V těchto prostorách s výjimkou parkoviště D umožňuje, na základě vyžádané a vydané „Parkovací karty“, zaměstnancům a spolupracujícím institucím parkovat.

1. „Parkovací karta“, platná v kalendářním roce ode dne jejího vydání do 31. prosince běžného roku, je zpoplatněna:

 • parkovací karta pro zaměstnance:
  • nová karta – 300,- Kč/rok
 • parkovací karta pro spolupracující instituce:
  • jednorázový vjezd – 100,- Kč/den
  • dlouhodobý vjezd – 1000,- Kč/rok
 • parkování pro účastníky akcí pořádaných na VŠE v Praze:
  • jednorázový vjezd – 100, Kč/den

Úhradu poplatku je možné provést dvěma způsoby.

a) Převodem na účet s užitím VS., který je uveden ve formuláři „Poplatek za parkovací kartu“ přílohy č. 1 tohoto předpisu. Na ÚOO je nutné dále zaslat emailem (naskenované) nebo přes podatelnu potvrzení o platbě vydané bankou plátce společně s vyplněným formulářem „Informace pro ÚOO“, který je přílohou č. 2 tohoto předpisu.

b) Platbou v pobočce České spořitelny, pracoviště VŠE v Praze, v Italské budově (dále jen IB) při předložení vyplněného formuláře „Poplatek za parkovací kartu“, který je přílohou č. 1 tohoto předpisu. Na ÚOO je nutné dále zaslat emailem (naskenované) nebo přes podatelnu potvrzení o úhradě v pobočce České spořitelny společně s vyplněným formulářem „Informace pro ÚOO“, který je přílohou č. 2 tohoto předpisu.

Pro úspěšné dokončení žádosti o vydání parkovací karty, je nutné na ÚOO dodat osobně nebo elektronicky oba zmíněné tiskopisy.

Zdravotně hendikepovaní studenti obdrží „Parkovací kartu“ bez poplatku.

Parkoviště D je určeno pro všechny držitele platné čipové identifikační karty.

O vystavení „Parkovací karty“ může být požádáno kdykoliv v průběhu roku. O samotném vydání rozhoduje ÚOO.

2. Dosavadní zaměstnanci VŠE, držitelé „Parkovací karty“, mohou v průběhu běžného roku požádat o bezplatné vydání parkovací karty na následující kalendářní rok vyplněním formuláře na stránkách http://www.parkovacikarta.cz. Přitom uvedou případné změny základních údajů. K vyřízení mohou určit pověřenou osobu. Nebude-li včas provedena nová aktivace „Parkovací karty“, pozbývá původní platnosti. „Parkovací karta“ umožňuje parkování vozidla výhradně na parkovištích uvedených na „Parkovací kartě“. Jiná místa nejsou pro držitele „Parkovací karty“ k parkování určena. K parkování se používá platná aktivní identifikační zaměstnanecká karta spolu s parkovací kartou, ke které je přiděleno oprávnění k vjezdu na dané období. Pro všechna parkoviště platí režimová opatření a provoz v době otevření školy podle směrnice SR 19/2007 "Ochrana a ostraha majetku VŠE v Praze".

3. Jednotlivá pracoviště VŠE vyžádají „Parkovací kartu“ pro dodavatele zabezpečující servis provozně technických zařízení v areálu VŠE Žižkov a pro další, s VŠE spolupracující instituce a dodavatele, které o ně požádají. Tyto instituce a firmy uhradí VŠE paušální částku 1000,- Kč pro daný kalendářní rok bez ohledu na to, ve kterém měsíci daného roku byla „Parkovací karta“ vydána.
V žádosti o „Parkovací kartu“ se uvede důvod k vjezdu.
Úhrada se provádí hotovostní nebo bezhotovostní platbou stejně jako u zaměstnanců.

4. Pořadatelé řádně rezervovaných a schválených akcí na VŠE v Praze mohou požádat o jednorázovou parkovací kartu pro hosty akce, alespoň 2 dny před pořádáním akce. Před uhrazením poplatku je nutné konzultovat požadavky na parkování v rámci areálu VŠE v Praze.

5. Vjezd na parkoviště, která nejsou uvedena na parkovací kartě a případné umožnění vjezdu do ploch uživatelům, kteří nejsou oprávněni k jejich užívání, může vést k odebrání „Parkovací karty“ a ztrátě přístupu k plochám určeným k parkování na VŠE v Praze. Při opakovaném porušování těchto pravidel může být vozidlo odtaženo na náklady vlastníka vozidla.

6. Každoroční výměna „Parkovací karty“ se týká i držitelů dálkového ovládání vjezdu a zdravotně hendikepovaní.

7. Výhradně k naložení a vyložení materiálu nebo zboží slouží bezplatně zásobovací dvůr, vjezd z Italské ulice. Na zásobovacím dvoře nelze parkovat.

8. Tímto předpisem se ruší Příkaz kvestora PK 03/2015 „Povolení k vjezdu“ do areálu VŠE Žižkov.

Přílohy tohoto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.