Organizační změny v Nakladatelství Oeconomica (PK 2/2017)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 19. listopadu 2019 Zobrazit novější předpis...

Anotace

Tento příkaz kvestora s celoškolskou působností upřesňuje postup při organizačních změnách v Nakladatelství Oeconomica
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. Ing. Tomáš Zouhar Ing. Libor Svoboda
Útvar/funkce: Metodika a reporting vedoucí ekonomického odboru kvestor
Datum: 30. 5. 2017 30. 5. 2017 30. 5. 2017
Podpis: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr., v.r. Ing. Tomáš Zouhar, v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od: 30.5.2017 Platnost do: provedení všech potřebných úkonů
Účinnost od: 30.5.2017 Účinnost do: provedení všech potřebných úkonů

Tímto příkazem se ruší středisko 9350 prodejna Žižkov a 9360 prodejna Jižní Město k datu 31. 07. 2017. V návaznosti na zrušení středisek se provede reorganizace a od 01. 08. 2017 snížení počtu zaměstnanců obou prodejen Nakladatelství Oeconomica.

Prodejny Jižní město a Žižkov budou uzavřeny dnem 16. 06. 2017.

Ke dni uzavření prodejen provede Nakladatelství Oeconomica inventuru zásob. Zásoby dle inventurních seznamů převede do informačního systému IFIS modul zásoby do 01. 08. 2017.

Inventuru a převod mobiliáře provede Odbor správy majetku VŠE ke dni uzavření místností prodejny.

Prodejna ekonomické literatury bude otevřena v nových prostorách Staré budovy dne 15. 08. 2017. Prodejnu bude dle smlouvy o pronájmu provozovat společnost EKOPRESS, s.r.o., která zabezpečí veškeré činnosti zrušené prodejny Žižkov.