Hledat
Pokročilé hledání

Změna organizačního začlenění pracoviště VŠE v Praze – Rozmnožovna (PK 05/2017)

Platný předpis, stav dokumentu: 0

Soubor PDF tohoto předpisu je k dispozici: zobrazit PDF

Anotace:
Tímto pokynem kvestora se mění organizační začlenění pracoviště Rozmnožovny z Nakladatelství Oeconomica pod Odbor správy majetku.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr.   Ing. Libor Svoboda
Útvar / funkce Metodika a reporting   kvestor
Datum: 4. 12. 2017   5. 12. 2017
Podpis: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr., v.r.   Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od: dnem podpisu
Účinnost od: 1. ledna 2018

S účinností od 1. ledna 2018 dochází ke změně v organizačním začlenění pracoviště ve struktuře kvestora VŠE, konkrétně oddělení Rozmnožovna Nakladatelství Oeconomica.

Počínaje 1. lednem 2018 bude oddělení Rozmnožovna, doposud začleněné pod střediskem Nakladatelstvím, včleněno do struktury Odboru správy majetku s názvem Rozmnožovna. Všechny prostory, dosud užívané oddělením Rozmnožovna se dislokačně převádějí pod OSM.

V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně přílohy č. 3 Číselník útvarů, Směrnice SR 6/2008 Systém řízené dokumentace a to tak, že označení nákladového střediska 9317 – NAKL-ROZM - Rozmnožovna se ruší a nově vzniklé oddělení Rozmnožovna se začleňuje pod nákladové středisko 9170 – Rozmnožovna, s označením ve zkratce RK-ROZM.

Uvedené změny se promítnou do přílohy č. 3 Číselník útvarů, směrnice SR 6/2008 Systém řízené dokumentace a současně do plnění rozpočtu jednotlivých pracovišť pro rok 2018.

Přílohy tohoto předpisu:

  • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

  • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.