Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Podmínky pro podání žádosti o ubytovací stipendium pro akademický rok 2018/2019 (PR 04/2018)

Platný předpis, stav dokumentu: 0

Soubor PDF tohoto předpisu je k dispozici: zobrazit PDF

Anotace:
Tento předpis vymezuje podmínky pro podání žádosti o ubytovací stipendium pro akademický rok 2018/2019.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar / funkce prorektor pro studijní a pedagogickou činnost rektorka
Datum: 11. 7. 2018   11. 7. 2018
Podpis: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. v.r.   prof. Ing. Hana Machková, CSc. v.r.
Platnost od: 1. 9. 2018 Platnost do: 31. 8. 2019
Účinnost od: 1. 9. 2018 Účinnost do: 31. 8. 2019

Na základě Stipendijního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro akademický rok 2018/2019 stanovuji formu, náležitosti a termíny pro podávání žádosti o ubytovací stipendium:

I. Forma žádosti

Žádost o ubytovací stipendium (dále jen "žádost") podává student elektronicky prostřednictvím integrovaného studijního informačního systému (dále jen „InSIS“).

II. Náležitosti žádosti

Podmínkou pro přiznání ubytovacího stipendia je přesné a řádné podání žádosti. Vzhledem k podávání žádosti prostřednictvím aplikace v InSIS, zadává student při podání žádosti pouze bankovní spojení, kam má být ubytovací stipendium zasíláno.

III. Termín podávání žádosti

Žádost podává student pouze jednou, když poprvé žádá o přiznání ubytovacího stipendia.

Za okamžik podání žádosti se považuje uložení žádosti v InSIS (poslední uložení žádosti, pokud ji student uložil vícekrát).

IV. Vyhodnocení žádosti

Vyhodnocení žádosti je studentovi přístupné v InSIS.

Nárok na výplatu přiznaného ubytovacího stipendia vzniká od prvního dne měsíce, ve kterém student podá žádost. Stipendium nenáleží za měsíce červenec, srpen a září.

Přílohy tohoto předpisu:

  • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

  • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.