Příspěvek na stravování (PK 01/2021)

platný předpis, verze: 1

Anotace

Tento předpis upravuje výši a podmínky poskytování příspěvku na stravování pro zaměstnance lokalit Žižkov, SÚZ a Jindřichův Hradec.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Jan Andrle Ing. Tomáš Zouhar
Útvar/funkce: vedoucí EO kvestor
Datum: 29. 4. 2024 30. 4. 2024
Podpis: Ing. Jan Andrle v. r. Ing. Tomáš Zouhar v. r.
Platnost od: 1. 5. 2024 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. 7. 2024 Účinnost do: odvolání

1 Nárok na příspěvek na stravování

Příspěvek na stravování je zaměstnavatelem zaměstnanci poskytován v souladu s kolektivní smlouvou na jednu pracovní smlouvu uzavřenou minimálně v rozsahu 20 hodin týdně (poloviční úvazek) maximálně do výše uznatelných výdajů dle § 6 a § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Pro výši příspěvku zaměstnance se sleduje počet odpracovaných směn v příslušném měsíci. Od počtu směn, které měl zaměstnanec v daném měsíci odpracovat na základě předem stanoveného nebo sjednaného rozvrhu se odečítají pracovní dny (směny) z důvodu:

  • čerpání dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části;
  • překážek v práci nebo pracovního volna podle části osmé zákoníku práce v platném znění;
  • ošetřovného neuvedeného v zákoníku práce;
  • neplaceného volna;
  • svátku (vyjma plánované směny);
  • vyslání na pracovní cestu (po vyúčtování pracovní cesty);
  • neomluvené absence.

Vypočtený příspěvek je vyplácen po skončení kalendářního měsíce, v řádném výplatním termínu společně s výplatou mzdy za příslušný měsíc.

2 Výše příspěvku na stravování

Celková výše prostředků na příspěvek je schvalována v rozpočtu jednotlivých lokalit (Žižkov, SÚZ, JH) VŠE na příslušný rok. Jednotná výše příspěvku pro všechny zaměstnance VŠE za jednu směnu podle článku 1 tohoto předpisu, je aktualizována následující měsíc po schválení rozpočtu VŠE.

Od 1. července 2024 je stanovena výše příspěvku 115 Kč za jednu směnu.

 

L I S T    Z M Ě N:

 

Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Účinnost od:
1.1   Změna ve výši příspěvku na stravování

 

1. 7. 2024

 

  • Odpovědná osoba: Ing. Jan Andrle
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: