VŠE hostila Výroční shromáždění České konference rektorů

20. února
2015

Ve čtvrtek 19. února se na VŠE uskutečnilo 129. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR) – Výroční shromáždění. Na VŠE tak od 10 do 17 hodin jednalo 44 rektorů veřejných a soukromých vysokých škol. Jako hosté se shromáždění zúčastnili také ministr školství PhDr. Marcel Chládek, MBA, náměstek ministra školství pro ekonomické záležitosti Jan Zikl, náměstkyně ministra pro řízení operačních programů Petra Bartáková, MSc., a náměstek ministra pro legislativu a strategii JUDr., PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. Dále pak předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Obsahem 129. zasedání Pléna ČKR byla Výroční zpráva ČKR, revize hospodaření ČKR 2014 a rozpočet ČKR na rok 2015, jednání a hlasování o členství v ČKR nových žadatelů, zprávy představitelů ČKR a diskuse s ministrem školství a jeho náměstky o aktuálních problémech vysokého školství ČR a o výhledech do budoucna. Ministr školství na následné tiskové konferenci uvedl, že na úrovni vlády bude prosazovat, aby i přes úbytek studentů vysokých škol daný demografickým vývojem, nedošlo ke snižování objemu peněz určených ze státního rozpočtu pro vysoké školy.

Pro doplnění programu si rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., připravila prezentaci o Vysoké škole ekonomické a své kolegy rektory provedla po budově VŠE na Žižkově.

Usnesení ze zasedání ČKR zde.

Fotogalerie