Debata s ministryní práce a sociálních věcí M. Marksovou

30. března
2015

Národohospodářská fakulta VŠE ve spolupráci s časopisem TÝDEN pořádají v úterý 14. dubna od 18 hod. diskuzní seminář na téma „Budoucnost české sociální politiky.“ Na semináři vystoupí Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí ČR. Seminář bude zakončen moderovanou diskuzí.

Mgr. Michaela Marksová vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK. V letech 1997-2004 pracovala jako ředitelka pro styk s veřejností v obecně prospěšné společnosti Gender Studies. V letech 2004-2006 vedla odbor rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí a od dubna 2009 do září 2010 byla ředitelkou odboru rovných příležitostí ve školství na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Od srpna 2010 byla stínovou ministryní pro lidská práva a rovné příležitosti ve stínové vládě ČSSD. V lednu 2014 byla jmenována ministryní práce a sociálních věcí ČR.

Dalšími účastníky debaty jsou prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., proděkan pro studium Národohospodářské fakulty VŠE, odborník na sociální politiku, a Mgr. Vladimír Barák, redaktor časopisu TÝDEN. Moderátorem debaty bude Karel Dlabač (TV Barrandov).

Debata se uskuteční v úterý 14. dubna 2015 od 18 hod., v místnosti RB 209, v Rajské budově VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4.

Tato akce je veřejně přístupná a primárně určena studentům. Není nutné se registrovat. Z organizačních důvodů je přístup do posluchárny umožněn od 17.45 hod. do naplnění kapacity nebo do 17.55 hod.

Pozvánka na akci

Fotogalerie k události: