VŠE spolupracovala na spuštění Národního katalogu otevřených dat

15. června
2015

Ministerstvo vnitra spustilo Národní katalog otevřených dat (NKOD), jehož smyslem je na jednom místě evidovat a publikovat zveřejňovaná data a informace z celé veřejné správy, a zajistit tak jejich maximální dostupnost k dalšímu využití. Na přípravě zadání a testování Národního katalogu otevřených dat spolupracovalo Ministerstvo vnitra s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze (FIS VŠE).

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické se podílí na rozšiřování myšlenky otevřených a propojitelných dat již od roku 2012. „Jsem velmi rád, že se v tomto roce podařilo, i s naší pomocí, zprovoznit Národní katalog otevřených dat, který usnadní přístup k otevřeným datům veřejné správy. Toho v konečném důsledku mohou využít i akademická a výzkumná pracoviště při řešení výzkumných i praktických úloh. Naše fakulta i nadále zůstává v těsné spolupráci s Ministerstvem vnitra nejenom při vytváření Standardů pro publikaci a katalogizaci otevřených dat, ale i v dalších oblastech eGovernmentu,“ uvedl odborník na otevřená data z FIS VŠE Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. FIS VŠE je také členem Fóra pro otevřená data, které za svoji činnost v letošním roce získalo Cenu ministra vnitra za přínos k rozvoji ICT.

Cílem katalogu je umožnit uživatelům snazší orientaci a vyhledávání v otevřených datech publikovaných veřejnou správou ČR z jednoho místa. Jejich využití může sloužit jak pro nekomerční, tak pro komerční účely. Vznik katalogu totiž umožňujeme využívat otevřená data novým způsobem – jako surovinu pro tvorbu aplikací, které generují přidanou hodnotu. Katalog je přístupný na Portálu veřejné správy (portal.gov.cz) v záložce „Otevřená data“.

Mezi první úřady, které katalogizovaly svá otevřená data v NKOD, patří Ministerstva vnitro, Nejvyšší kontrolní úřad, Český telekomunikační úřad, Česká obchodní inspekce, Ministerstvo financí (registrovalo svůj lokální katalog) a Český statistický úřad.

Otevřená data jsou informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů. Konkrétně jde o různé statistiky, rozpočty, přehledy, databáze apod.

Více informací ZDE.