Inaugurace děkana Fakulty managementu v Jindřichově Hradci

2. února
2016

V pondělí 1. února 2016 proběhla za účasti vedení VŠE, hostů z řad akademických obcí významných českých vysokých škol a představitelů města Jindřichův Hradec slavností inaugurace nově zvoleného děkana Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Vladislava Bíny, Ph.D.

Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. vykonává od roku 2012 funkci vedoucího katedry exaktních metod. Je absolventem ČVUT, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Doktorské studium ukončil v roce 2011 na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci v oboru management a dne 1. 12. 2014 byl jmenován docentem pro obor management. 

Profesní CV doc. Ing. Vladislava Bíny, Ph.D.

Volební program nového děkana FM

Nový děkan byl zvolen dne 3. listopadu 2015 na zasedání Akademického senátu FM VŠE s funkčním obdobím do 31. ledna 2020. Doc. Bína ve svém projevu poděkoval odstupujícímu vedení Fakulty managementu a zároveň představil trojici nových proděkanů:

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

Ing. Jiří Přibil, Ph.D., proděkan pro pedagogickou činnost

Ing. Martin Luštický, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy