Inaugurace děkana Fakulty mezinárodních vztahů

4. února
2016

Ve středu 3. února se na VŠE uskutečnila slavností inaugurace nově zvoleného děkana Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Josefa Taušera, Ph.D.

Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. je absolventem oboru Mezinárodní obchod FMV. S Fakultou mezinárodních vztahů spojil celou svou profesní dráhu. Od roku 2003 působí na Katedře mezinárodního obchodu (KMO). V současné době je garantem navazujícího magisterského studijního oboru Mezinárodní obchod a zástupcem vedoucího KMO. V roce 2008 byl jmenován docentem a v letech 2012-2013 vykonával funkci proděkana pro vědu a byl statutárním zástupcem děkana. Doc. Taušer pravidelně hostuje na prestižních vysokých školách ve Francii (Audencia School of Management, Nantes, IAE Lyon) a v Rakousku (WU Wien), kde přednáší v angličtině a němčině problematiku mezinárodního finančního řízení.

Doc. Taušer je uznávanou osobností v oblasti ekonomického výzkumu. Je například autorem 6 článků v časopisech s impakt faktorem, spoluautorem 3 monografií, autorem dalších 17 recenzovaných článků, podílel se na řešení mezinárodních i národních vědeckých projektů a je členem výkonných rad 5 vědeckých časopisů.

Životopis doc. Taušera

Programové cíle doc. Taušera

Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., ve funkci děkana FMV vystřídá doc. Ing. Štěpána Müllera, CSc., MBA.

Inaugurace děkana Fakulty mezinárodních vztahů

Nový děkan byl Akademickým senátem FMV zvolen dne 12. listopadu 2015. Jeho funkční období potrvá do 31. ledna 2020.

Doc. Taušer během inaugurace představil i proděkany FMV:

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., proděkan pro pedagogickou činnost a statutární zástupce děkana

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D., proděkanka pro vědu a doktorské studium

Ing. Radek Čajka, Ph.D., proděkan pro zahraniční vztahy a PR

Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D., proděkan pro rozvoj a finance

Inaugurace děkana Fakulty mezinárodních vztahů