VŠE udělila čestný doktorát profesorovi Henry Mintzbergovi

14. listopadu
2016

Ve čtvrtek 10. listopadu převzal kanadský odborník pro oblast managementu Henry Mintzberg čestný titul „doctor oeconomiae honoris causa“ z rukou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hany Machkové, CSc.

Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. Profesor Mintzberg je předním světovým odborníkem v oblasti managementu. Zasloužil se o zásadní posun v oblasti organizační teorie, kde vedle jiného rozpracoval koncept adhokracie a inovativní organizace (jako opak byrokracie). V oblasti strategického plánování bývá stavěn jako protiklad prof. Porterovi, zejména jeho důrazem na „emergent strategy“ přístup, který vychází z předpokladu, že kvalitní strategie může vznikat „z neformálních diskusí na různých úrovních organizace“, spíše než vnuceným způsobem „shora“.

Vědecká rada VŠE rozhodla o udělení čestného doktorátu „doctor oeconomiae honoris causa“ profesorovi Mintzbergovi na základě návrhu Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE. Slavnostní předání čestného titulu se uskutečnilo ve Vencovského aule VŠE za účasti téměř 400 hostů, včetně rektorů, prorektorů a dalších představitelů vysokých škol v České republice, na Slovensku, v Kanadě, ve Francii a v Lichtenštejnsku. Přítomni byli také velvyslanci několika zemí, včetně velvyslankyně Kanady v České republice, Její Excelence paní Barbary Richardson. Během slavnostního předávání čestného titulu ve Vencovského aule VŠE vystoupil Mintzberg s krátkou přednáškou na téma „Rebalancing Society“. Stejný název nese i jeho poslední kniha z roku 2015, kde mimo jiné poukazuje na to, že pojem socialismus se převážně ve Spojených státech stal hanlivým označením, které zanechává pocit toho, že se sociálními věcmi se pojí vždy něco zlého, zatímco kapitalismus reprezentuje pouze to dobré.

Management

Management jako vědní disciplína hledá zákonitosti, principy a postupy k účinnějšímu fungování organizace a k zajištění naplnění cílů organizace. Management zkoumá a hledá nejlepší způsoby zvyšování efektivity výrobních procesů a zpětně do praxe přináší nové nástroje, postupy a znalosti. Díky managementu a metodám řízení se zvyšuje rozsah výroby a organizace se mohou rozvíjet. Z jiného pohledu lze říci, že management hledá způsoby, jak naplnit cíle a zájmy všech zúčastněných stran, od maximalizace hodnoty pro akcionáře, přes příjem a spokojenost pracovníků, maximální spokojenost zákazníků i sociální odpovědnost a přínos pro celou společnost.

Fotogalerie