Prezentace kandidátů na rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018

12. listopadu
2013

Druhá volba kandidáta na funkci rektora VŠE pro funkční období 2014-2018 proběhne na zasedání AS VŠE dne 25. 11. 2013. Veřejná prezentace kandidátů doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. a doc. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D. se uskuteční v pondělí 18. listopadu 2013 od 11:30 hod. ve Vencovského aule.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. zastává v současné době funkci děkana Fakulty financí a účetnictví.

Životopis

Publikační činnost

Programové cíle

doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. zastává v současné době funkci proděkana pro pedagogiku na Fakultě podnikohospodářské a akademického ředitele programu CEMS.

Životopis

Publikační činnost

Programové cíle

Kandidáta na rektora volí Akademický senát VŠE, který má 32 členů, 19 akademických pracovníků a 13 zástupců studentů. Volba kandidáta na funkci rektora je tajná. Může probíhat maximálně ve třech kolech, přičemž všechna kola musí proběhnout na tomtéž zasedání v jednom dni. Kandidátem na funkci rektora je zvolen ten uchazeč, který získá v daném kole voleb nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE.

Výsledky volby kandidáta na funkci rektora budou zveřejněny předsednictvem AS VŠE na internetových stránkách AS VŠE nejpozději do 48 hodin po skončení voleb.