Bakalářské studium – Fakulta mezinárodních vztahů

30. ledna
2014

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů se koná 8. února 2014 od 10,00.

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) nabízí atraktivní obory s širokou možností uplatnění na trhu práce v oblastech mezinárodního obchodu, diplomacie, cestovního ruchu, politologie nebo obchodního a mezinárodního práva. Významnou hodnotou studia na FMV je dosažení vysoké úrovně znalostí 2-3 cizích jazyků včetně jejich odborného pojetí a intenzivní kontakt s mezinárodním prostředím během celého studia.

Odborný profil absolventů FMV je předpokladem pro jejich uplatnění na vyšších pozicích v rámci managementu v transnacionálních korporacích, mezinárodních i tuzemských firmách nebo v mezinárodních organizacích, či státní správě a diplomacii. Získané kompetence, znalosti a dovednosti umožňují absolventům velmi rychle se zorientovat v měnícím se globálním multikulturním prostředí a efektivně na tyto změny reagovat. Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí, absolvovat zahraniční stáž nebo plně studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor.

Na FMV je možné studovat řadu cizích jazyků (mimo jiné španělština, čínština, švédština nebo ruština) a působí zde pravidelně řada hostujících profesorů, kteří zajišťují část výuky v cizích jazycích. FMV je také zapojena do mezinárodních programů, např. do programu Erasmus-Mundus nebo do programu Konsorcia pro mezinárodní double degree.

Den otevřených dveří se koná 8. února 2014.

Přihláška se vyplňuje elektronicky na http://prihlasky.vse.cz

Aktuální informace pro uchazeče o studiu naleznete na facebookovém profilu FMV VŠE Přidej se k nám

Bakalářské studium

Bakalářské studium na FMV je vhodné pro jazykově talentované studenty, kteří se chtějí uplatnit v multikulturním prostředí a zajímají se o mezinárodní podnikání, mezinárodní vztahy v širokých souvislostech ekonomických, sociálních, právních a mezinárodních i vnitrostátních politických vztahů, o cestovní ruch nebo politologii.

Plakát s nabídkou bakalářského studia

Název studijního programu

Název oboru

Standardní délka studia

Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu

Forma studia

Mezinárodní ekonomické vztahy

Cestovní ruch a regionální rozvoj

3 roky

100

prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

Mezinárodní obchod

3 roky

400

prezenční

International Economic Relations

International Business

3 roky

50

prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

Mezinárodní studia – diplomacie

3 roky

120

prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

Podnikání a právo

3 roky

100

prezenční

Politologie

Politologie

3 roky

50

prezenční

Pro zájemce s praxí FMV nabízí studium v kombinované formě studia, která umožňuje studium při zaměstnáním nebo podnikání. Podmínkou přihlášení do tohoto oboru je minimálně pětiletá pracovní praxe. Studium v tomto oboru je bezplatné.

Název studijního programu

Název oboru

Standardní délka studia

Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu

Forma studia

Mezinárodní ekonomické vztahy

Manažer obchodu

3 roky

60

kombinovaná

Navazující magisterské studium

Magisterské studium na FMV je vhodné pro nadané ekonomy s výraznými analytickými schopnostmi a kritickým myšlením, kteří se dlouhodobě zajímají o světovou ekonomiku a politiku. Předpokladem pro studium jsou vynikající znalost minimálně dvou světových jazyků a motivace uchazeče pro práci v mezinárodním prostředí. Mezi výrazné prvky magisterského studia patří také široká nabídka vedlejších specializací, které dále umožní studentům rozšířit jejich odborný profil.

Plakát s nabídkou navazujícího magisterského studia

Název studijního programu

Název oboru

Standardní délka studia

Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu

Forma studia

Mezinárodní ekonomické vztahy

Cestovní ruch

2 roky

75

prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

Evropská integrace

2 roky

40

prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

Mezinárodní obchod

2 roky

350

prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

Mezinárodní politika a diplomacie

2 roky

60

prezenční

International Economic Relations

International and Diplomatic Studies

2 roky

25

prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

Podnikání a právo

2 roky

60

prezenční

Politologie

Politologie

2 roky

40

prezenční

Economics of Globalization and European Integration

1,5 roku

10

prezenční

Informace o studiu oborů vyučovaných v anglickém jazyce jsou na webových stránkách daných oborů: