Prezentace kandidátů na rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018

8. února
2014

Třetí volba kandidáta na funkci rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018 proběhne na zasedání AS VŠE dne 24. 2. 2014. Veřejná prezentace kandidátů prof. Ing. Josefa Arlta, CSc., prof. Ing. Hany Machkové, CSc. a prof. Ing. Jaromíra Vebera, CSc. se uskuteční ve čtvrtek 13. února 2014 od 13,00 ve Vencovského aule.

Prof. Ing. Josef Arlt, CSc. zastává v současné době funkci proděkana pro pedagogickou činnost na Fakultě informatiky a statistiky.

Životopis

Publikační činnost

Programové cíle

Prof. Ing. Hana Machková, CSc. zastává v současné době funkci prorektorky pro zahraniční vztahy a PR.

Životopis

Publikační činnost

Programové cíle

Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. zastává v současné době funkci děkana Fakulty podnikohospodářské.

Životopis

Publikační činnost

Programové cíle

Kandidáta na rektora volí Akademický senát VŠE, který má 32 členů, 19 akademických pracovníků a 13 zástupců studentů. Volba kandidáta na funkci rektora je tajná. Může probíhat maximálně ve třech kolech, přičemž všechna kola musí proběhnout na tomtéž zasedání v jednom dni. Kandidátem na funkci rektora je zvolen ten uchazeč, který získá v daném kole voleb nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE.

Výsledky volby kandidáta na funkci rektora budou zveřejněny předsednictvem AS VŠE na internetových stránkách AS VŠE nejpozději do 48 hodin po skončení voleb.