31.3. 2014 – uzávěrka přihlášek na bakalářské studium

29. března
2014

VŠE nabízí pro akademický rok 2014/2015 na svých šesti fakultách možnost studia 27 bakalářských oborů. Přijaty budou téměř čtyři tisíce uchazečů. Studium je možné v češtině, angličtině a ruštině.

Fakulta financí a účetnictví nabízí celkem 635 míst v 5 oborech – Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Bankovnictví a pojišťovnictví, Zdanění a daňová politika a Vzdělávání v ekonomických předmětech. Přijímací zkouška má formu písemného testu z matematiky a angličtiny. Informace o přijímacím řízení na Fakultu financí a účetnictví

Na Fakultě mezinárodních vztahů je možné v českém jazyce studovat v prezenční formě 5 oborů – Cestovní ruch a regionální rozvoj, Mezinárodní obchod, Mezinárodní studia – diplomacie, Podnikání a právo a Politologie, do kterých bude přijato celkem 770 uchazečů. Přijímací zkouška se skládá ze tří testů – z matematiky a dvou jazyků. Obor Manažer obchodu vyučovaný kombinovanou formou je určen pro zájemce, kteří preferují studium při zaměstnání a mají minimálně pětiletou praxi. Přijímací zkoušky se skládají z testu ze všeobecných znalostí a z angličtiny. Do prvního ročníku bude přijato 50 studentů. Termín odevzdání přihlášek na FMV je také 31. 3. 2014. Bakalářský studijní obor v angličtině International Business má uzávěrku přihlášek 30.4.2014. Informace o přijímacím řízení na Fakultu mezinárodních vztahů

Fakulta podnikohospodářská nabízí celkem 550 míst ve dvou oborech Podniková ekonomika a management a Arts management. Pro Podnikovou ekonomiku má přijímací zkouška formu testu z matematiky a cizího jazyka, u Arts managementu se jedná o test ze všeobecného přehledu a cizího jazyka. Přihlásit se je nutné do 31. 3. 2014. Bakalářské studijní obory v angličtině Corporate Finance and Management a ruštině mají uzávěrku přihlášek 30.4.2014. Informace o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou

Fakulta informatiky a statistiky připravila pro uchazeče výběr sedmi oborů – Informatika, Multimédia v ekonomické praxi (ME), Podnikové informační systémy (PIS), Matematické metody v ekonomii, Sociálně ekonomická demografie, Statistické metody v ekonomii a Statistika a ekonometrie. FIS plánuje přijmout celkem 885 uchazečů. Přijímací zkouška se skládá z testů z matematiky a z angličtiny nebo němčiny, ovšem uchazeči, kteří splní stanovená kritéria (výborný prospěch z matematiky a angličtiny na střední škole, nebo přijatelný výsledek zkoušky z obecných studijních předpokladů – OSP Z Scio, nebo účast na celostátní přehlídce SOČ či kolech olympiád apod.), mají možnost být přijati bez přijímací zkoušky. Informace o přijímacím řízení na Fakultu informatiky a statistiky

Na své tři obory v českém jazyce – Ekonomie, Národní hospodářství a Veřejná správa a regionální rozvoj přijme Národohospodářská fakulta celkem 585 uchazečů. Jako přijímací zkoušku absolvují test OSP Z Scio. Termín odevzdání přihlášky je 31. 5. 2014. Bakalářský studijní obor v angličtině Economics má uzávěrku přihlášek 30.4.2014. Informace o přijímacím řízení na Národohospodářskou fakultu

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci plánuje do oboru Management přijmout 260 zájemců o studium. Přijímací zkouška se skládá z testů z předpokladů k manažerskému rozhodování a ze světového jazyka. Studenti s výborným prospěchem z matematiky a cizího jazyka na střední škole či ze zkoušky OSP mohou být také přijati bez přijímací zkoušky. Přihlášky musí být odevzdány do 31. 3. 2014. Informace o přijímacím řízení na Fakultu managementu