Novým akademickým ředitelem CEMS byl jmenován Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

11. července
2014

Dne 1. července 2014 byl s okamžitou účinností jmenován akademickým ředitelem CEMS – The Global Alliance in Management Education Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Dosavadním ředitelem CEMS byl doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., který nyní, jako nový člen vedení VŠE, vykonává funkci prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy.

Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D., je odborným asistentem katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Odbornou specializací Ing. Tylla jsou podnikové strategie, internacionalizace podnikových činností – outsourcing a offshoring. Ing. Tyll je zároveň i akademickým ředitelem cizojazyčných bakalářských studijních oborů Podniková ekonomika a management v ruském a anglickém jazyce (CFM a EPM), které jsou vyučovány na Fakultě podnikohospodářské.

CEMS – The Global Alliance in Management Education je strategickým sdružením prestižních vysokých škol a univerzit, které poskytují manažerské vzdělání. V současné době tvoří CEMS 29 akademických členů (z každé země může být členem CEMS pouze jedna vysoká škola) a více než 70 partnerů z podnikové praxe (převážně velkých a významných mezinárodních firem). Cílem této aliance je podpořit spoluprací škol a firem rozvoj kvalitního manažerského vzdělávání. Vysoká škola ekonomická v Praze se stala řádným členem CEMSu v roce 1998. Hlavním projektem aliance CEMS je společný navazující magisterský studijní program Master in International Management (CEMS MIM). Na VŠE je koncept CEMS MIM východiskem navazujícího magisterského oboru International Management.

Životopis (PDF)