Vánoční koncert souboru Musica Oeconomica Pragensis VŠE proběhl 18. 12. 2006 v kostele sv. Salvatora

Tak jako každý rok i letos uspořádal soubor Musica Oeconomica Pragensis vánoční koncert. Koncert se konal 18. 12. 2006 v evangelickém kostele sv. Salvatora na Starém Městě v Praze.

Předání vysokého španělského vyznamenání Řádu Isabely Katolické doc. Hlavičkové

V úterý 12. 12.2006 předal velvyslanec Španělska v ČR pan Antonio Pedauyé y González vysoké státní vyznamenání Řád Isabely Katolické vedoucí katedry románských jazyků FMV doc. PhDr. Vlastě Hlavičkové, CSc.

Absolventi VŠE v Praze se setkali na půdě Alma Mater

V sobotu 2. 12.. 2006 uspořádala Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci se Spolkem ekonom Den s VŠE, velké společenské setkání absolventů. Cílem akce bylo poskytnout absolventům příležitost k navazování vzájemných kontaktů. Součástí programu byla ekonomická aréna nazvaná „Ekonomika ČR – za horizontem parlamentních voleb“.