Výuka jazyků na VŠE

Jazykové znalosti jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce. Na VŠE má výuka jazyků dlouhodobou tradici.

Vědecké časopisy vydávané na VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze vydává tři vědecké časopisy – Politickou ekonomii, Prague Economic Papers a Acta Oeconomica Pragensia.

Česká spořitelna a VŠE podepsaly smlouvu o další spolupráci

Předseda představenstva České spořitelny Gernot Mittendorfer a rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc. včera podepsali Prováděcí smlouvy o spolupráci pro akademický rok 2007 – 2008.

Umělecké soubory VŠE v Praze

Studium na VŠE neznamená jen účast na přednáškách a cvičeních, ale nabízí umělecky nadaným studentům také několik možností, jak rozvíjet své dovednosti. V rámci VŠE působí pěvecký sbor, taneční soubor a komorní orchestr. Začátek školního roku je dobrou příležitostí pro nábor nových členů.