Vědecké časopisy vydávané na VŠE

19. září
2007

Vysoká škola ekonomická v Praze vydává tři vědecké časopisy – Politickou ekonomii, Prague Economic Papers a Acta Oeconomica Pragensia.

Politická ekonomie (vychází od roku 1953) je český ekonomický časopis zaměřený na statě z oblasti základního výzkumu. Časopis je dokumentovaný v Social Sciences Citation Index (pro rok 2006 je impakt faktor 0,363; medián v oblasti ekonomických věd je 0,655), v Current Contents/Social and Behavioral Sciences, ISI Alerting Services, Social Scisearch a v elektronické verzi indexu EconLit. Publikuje vědecké statě a analytické studie českých i zahraničních autorů v českém jazyce, orientované na rozvoj ekonomické teorie, hospodářské politiky, matematických metod v ekonomii, na systémové komparace a modelování ekonomických procesů, jakož i na informace o aktuálních problémech ekonomické transformace a fungování tržní ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a nové ekonomické literatuře.
Bližší informace na: http://www.vse.cz/veda/poleko.php3

pep.jpgPrague Economic Papers (vychází čtvrtletně od roku 1992) je recenzovaný teoretický ekonomický časopis vydávaný v anglickém jazyce a dokumentovaný v elektronické verzi indexu EconLit. Publikuje statě a analytické studie českých a zahraničních autorů zaměřené zejména na problematiku mezinárodního ekonomického srovnávání, na aktuální problémy ekonomické transformace v České republice a v ostatních zemích střední a východní Evropy. Články jsou určeny především zahraniční odborné veřejnosti. Analytické statě doplňují informace z vědeckého života a recenze nových českých ekonomických knih.
Bližší informace na: http://www.vse.cz/veda/papers.php3

aop.jpgActa Oeconomica Pragensia vychází od roku 1993. Původně byl koncipován jako odborný časopis s důrazem na zveřejňování vědeckovýzkumných aktivit jednotlivých pracovišť VŠE, posléze byla jeho náplň převedena do podoby vědeckého sborníku VŠE. Sborník vycházel v průměru 4 až 10krát ročně. Od roku 2006 vychází pravidelně šest čísel ročně; od roku 2008 (konkrétně od 3. čísla 2008) se sborník Acta Oeconomica Pragensia přemění na vědecký recenzovaný časopis orientovaný na publikování výsledků aplikovaného ekonomického výzkumu. Velký prostor je v tomto časopise věnován vědeckým pracím doktorandů.
Bližší informace na: http://aop.vse.cz/