Výuka jazyků na VŠE

27. září
2007

Jazykové znalosti jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce. Na VŠE má výuka jazyků dlouhodobou tradici.

Ačkoliv studiu jednoznačně dominuje angličtina, Vysoká škola ekonomická v Praze nabízí kromě dalších světových jazyků (francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny) také kurzy italštiny, portugalštiny a švédštiny. V nabídce jazykových kurzů jsou i kurzy arabštiny, čínštiny a češtiny pro cizince.

Velkou výhodou je, že většinu jazyků je možné studovat úplně od začátku a studenti VŠE tak mají během svého studia možnost rozšířit si své jazykové znalosti o další jazyk. Tyto základní kurzy obecného jazyka mají tři úrovně. Dále je možné své jazykové znalosti zlepšovat v rámci odborných předmětů vyučovaných v cizích jazycích, či se zcela zaměřit na obchodní jazyk.

Cílem jazykové výuky na VŠE je zvládnutí především odborného jazyka. Absolvent VŠE by měl být schopen číst bez potíží odborné ekonomické texty, porozumět přednášce v cizím jazyce a diskutovat na obecná ekonomická témata.

Kromě klasických jazykových kurzů nabízí VŠE také studium celé řady odborných předmětů v cizím jazyce, které vyučují jak hostující profesoři, tak učitelé školy, kteří zajišťují výuku mezinárodních skupin studentů.

Na jazykovou výbavu jsou zaměřeny i některé vedlejší specializace např. "Komerční jazyky", "Anglo-americká studia", "Iberoamerická studia", či "Frankofonní studia". Jejich cílem už není pouze perfektní zvládnutí jazyka, ale získání nejrůznějších vědomostí souvisejících s příslušným regionem.

Jazykové katedry se zároveň podílejí na organizaci mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek. Katedra románských jazyků na VŠE je tak například jedním z center organizujících zkoušky z francouzského odborného jazyka Obchodní komory v Paříži a zároveň jediným autorizovaným zkušebním centrem v ČR pro konání všech typů zkoušek španělského odborného ekonomického jazyka pro získání diplomu Obchodní a průmyslové komory v Madridu.

Ke zlepšení jazykových znalostí je určena také specializovaná studovna, která nabízí možnost individuálního studia s využitím audio a videonahrávek, sledování satelitního vysílání nebo práci s multimediálními jazykovými programy. Studovna je umístěna v knihovně na Jižním Městě.