Innovation Thursday

Ve čtvrtek 19. 6. 2008 se na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) uskuteční třetí setkání INNOVATION THURSDAY s názvem „Inovativnost, prostředí a spolupráce univerzit a průmyslu v Česku„.

Prestižní konference o regionální politice EU

Má strukturální politika Evropské unie budoucnost? Je pro české regiony výhodné zavést euro? Tato a další témata byla v posledním květnovém týdnu řešena na Vysoké škole ekonomické Praha v rámci prestižní mezinárodní konference Regiony: Dilema integrace a konkurence? (Regions: The Dillemas of Integration and Competititon?.

Jmenování nových docentů

Rektor VŠE v Praze, prof. Ing. Richard Hindls, CSc. předal na Vědecké radě dne 27. května 2008 jmenovací dekrety pěti novým docentům.

Prof. Ing. Vladimír Pilný, CSc. byl vyznamenán medailí Aloise Rašína

Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze udělila na svém slavnostním zasedání dne 27. 5. 2008 medaili Aloise Rašína emeritnímu děkanovi Fakulty financí a účetnictví prof. Pilnému.

Koncert hudebního festivalu Pražské jaro 2008 na VŠE v Praze

V úterý 27. května 2008 se na Vysoké škole ekonomické v Praze konal jeden z řady koncertů mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.

AIESEC Partners Awards 2007

Dne 15. května se v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnil slavnostní večer „AIESEC Partners Awards 2007„, jež byl pořádán pražskou pobočkou studentské organizace AIESEC. Tato akce byla letos organizována pobočkou AIESEC Praha poprvé a měla by zavést tradici oceňování partnerů této největší studentské organizace.

Evropské fórum Vědy a Techniky Praha

Projekt Česká hlava na podporu vědecké a technické inteligence pořádal ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze 7. ročník mezinárodní konference.

Generální ředitel společnosti Microsoft S. Ballmer na VŠE

V rámci 7. ročníku Evropského fóra vědy a techniky Praha, jež bude tematicky zaměřeno na problematiku efektivity evropské vědy a její konkurenceschopnosti vůči světu, vystoupil dne 22. května ve 13,30 v RB 101 generální ředitel společnosti Microsoft pan Steve Ballmer.

Mezinárodní konference mladých badatelů již podvanácté na VŠE

21. 5. 2008 – Ve čtvrtek 29. 5. 2008 se na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) uskutečnil již dvanáctý ročník mezinárodní konference mladých badatelů „Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů„.

Jmenování nových profesorů

Prezident republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. jmenoval dne 19. května 2008 ve Velké aule Karolina, na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol, devadesát čtyři nových profesorů vysokých škol.