VŠE podporuje talentované středoškolské studenty

Vysoká škola ekonomická považuje za potřebné úzce spolupracovat se středními školami i s institucemi, které talentované středoškolské studenty podporují.

Vynikající úspěch studentů VŠE na Českých akademických hrách 2011

Na 10. Českých akademických hrách, které  se konaly ve dnech  5. –  10.6.  v Praze se  VŠE  umístila na vynikajícím 3. místě ze 43 vysokých škol, které se CAH zúčastnily. Blahopřejeme.

Středisko handicapovaných studentů na VŠE

SHS pomáhá studentům s vadami zraku, omezenou možností pohybu a postižením sluchu. Jedná se o pracoviště s celoškolskou působností, které se snaží handicapovaným studentům umožnit navzdory jejich zdravotnímu postižení integraci do běžného vysokoškolského studia na VŠE.

Letní školy na VŠE

Během letních měsíců probíhá na VŠE pět letních škol a jeden seminář. Organizaci zajišťují Oddělení pro zahraniční styky, Program studií střední a východní Evropy a Francouzsko-český institut řízení.

Odvolání stávky – informace o přijímacích zkouškách

Vzhledem k tomu, že stávka odborů na pondělí byla odvolána, přijímací zkoušky na Fakultu financí a účetnictví proběhnou dle původního harmonogramu 13.6. a 14.6. 2011.

Výstava k příležitosti 50. výročí založení OECD v prostorách VŠE v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze není jen místem pro studium, ale také prostorem pro kulturní život. Vernisáž výstavy k 50. výročí založení OECD, kterou zorganizovala VŠE v Praze ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, proběhla 30. května v prostorách Rajské budovy.

20. výročí založení Fakulty informatiky a statistiky

Ve čtvrtek 2. 6. 2011 si Fakulta informatiky a statistiky na slavnostním zasedání vědecké rady připomněla 20. výročí svého založení.

Reportáž o studentech U3V v České televizi

Dne 7.4.2011 se u Břevnovského kláštera v Praze konala FotoHra studentů Univerzity 3. věku VŠE (U3V VŠE) a studentů denního studia Fakulty informatiky a statistiky VŠE. FotoHra je závěrečnou částí kurzů o fotografování U3V VŠE a kurzů Grafické a multimediální laboratoře Fakulty informatiky a statistiky VŠE pro denní studenty.