Shrnutí akademického roku 2017/18

V akademickém roce 2017/18 pokračovala VŠE v řadě úspěšných projektů, odeslala žádost o národní institucionální akreditaci a postoupila v dlouhodobém akreditačním procesu AACSB International. Díky mezinárodním oceněním i novým formám spolupráce se zahraničními školami se podařilo posílit prestiž VŠE v mezinárodním akademickém prostředí. Počty studentů V roce 2017 studovalo ve studijních programech realizovaných v českém jazyce na Fakultě financí a účetnictví 2 619 studentů, na Fakultě mezinárodních vztahů 3 124, […]

Shrnutí akademického roku 2017/18

Soutěž na vytvoření pamětní desky Jana Palacha zná svého vítěze

Studentka Akademie výtvarných umění Praha (AVU) Dagmar Morová je autorkou návrhu, který vyhrál Soutěž pro studenty sochařských ateliérů AVU na vytvoření pamětní desky Jana Palacha vypsanou VŠE. „Účelem a posláním soutěže bylo vytvořit umělecké dílo k památce Jana Palacha na místě, kde studoval a odkud vedly jeho poslední kroky. Deska bude umístěna ve veřejném prostoru, […]

Soutěž na vytvoření pamětní desky Jana Palacha zná svého vítěze

Inaugurace děkana Fakulty podnikohospodářské

Ve středu 20. června 2018 proběhla slavnostní inaugurace děkana Fakulty podnikohospodářské VŠE prof. Ing. Ivana Nového, CSc. Do úřadu jej uvedla rektorka VŠE, prof. Ing. Hana Machková, CSc. „Fakulta podnikohospodářská dosáhla v minulých čtyřech letech opravdu mimořádných výsledků. Přeji panu děkanovi i jeho týmu, aby ty další čtyři roky byly neméně úspěšné,“ uvedla rektorka VŠE po předání jmenovacího dekretu. Prof. Nový povede Fakultu podnikohospodářskou v období od 1. července […]

Soutěž na vytvoření pamětní desky Jana Palacha zná svého vítěze

Nové předsednictvo Akademického senátu VŠE

Ve středu 13. 6. zasedl Akademický senát VŠE poprvé v čele s novým předsednictvem. Předsedou se stal Ing. Marek Stříteský, Ph.D. z Fakulty podnikohospodářské, místopředsedy pak JUDr. Jan Vondráček za Národohospodářskou fakultu a Bc. Vojtěch Prchal za Fakultu managementu. Nově zvolení členové Akademického senátu včetně předsednictva jsou zvolení na tři roky, funkční období jim započalo právě 13. 6. 2018 a skončí 12. 6. 2021. Akademický senát je samosprávným zastupitelským orgánem VŠE. Má […]

Soutěž na vytvoření pamětní desky Jana Palacha zná svého vítěze

Studentská soutěž na téma Turnaround Management zná své vítěze

Turnaround Management Association Česká republika (TMA ČR) ve spolupráci s Katedrou strategie VŠE v Praze vyhlásila soutěž o nejlepší studentskou práci na téma Turnaround Management. Jako nejlepší byla vyhodnocena seminární práce s názvem Analýza předbalených reorganizací 2008-2017, kterou vypracovala trojice studentů VŠE Alexandr Potůček, Filip Sykora a Tereza Voráčová. Studenti výsledky zpracované analýzy předbalených reorganizací přednesli na vědecké konferenci Insolvence 2018: Restrukturalizace a insolvence […]

Soutěž na vytvoření pamětní desky Jana Palacha zná svého vítěze

Seznamovací kurzy pro první ročníky

VŠE zve všechny právě přijaté studenty na třídenní seznamovací kurzy jednotlivých fakult. Uskuteční se na začátku září v areálu VŠE v Dobronicích u Bechyně na břehu řeky Lužnice a v areálu VŠE v Jindřichově Hradci. Díky seznamovacím kurzům, které pořádá přímo univerzita, mohou studenti prvních ročníků poznat svoje spolužáky a vyučující ještě před začátkem výuky. Zároveň s předstihem získají informace o všech možnostech, které škola a fakulta nabízí. Dozví […]

Soutěž na vytvoření pamětní desky Jana Palacha zná svého vítěze