Den Duševního zdraví na VŠE /14. 2. 2024/

14. února
2024

14. února, v prvním týdnu letního semestru 2024 se na Vysoké škole ekonomické v Praze uskuteční vůbec první Den duševního zdraví pro VŠEchny, zaměřený na zvládání krizových situací a další důležitá témata související s duševním zdravím. Tato akce, inspirovaná potřebou reagovat na současné výzvy a události, nabídne bohatý program pro studenty a zaměstnance VŠE.

Program akce

Pro Studenty:

  • Zahájení:  Od 9 hodin v Atriu RB úvodní slovo rektora VŠE, které nastíní význam duševního zdraví a podpory ve vzdělávacím prostředí.
  • Workshopy a Přednášky: Řada akcí v českém i anglickém jazyce se zaměří na praktické dovednosti pro zvládání krizových situací, emoční gramotnost, mindfulness a další.
  • Nutná REGISTRACE na workshopy skrze studentský Intranet VŠE zde.

Pro zaměstnance:

  • Kurz První Pomoci: Vedený Červeným křížem, poskytne základní dovednosti pro reakci v krizových situacích.
  • Workshopy: Zaměřené na emoční gramotnost, krizové dovednosti a další.
  • Nutná REGISTRACE na workshopy skrze zaměstnanecký Intranet VŠE zde.

Spolupráce a podpora

Cílem Dne duševního zdraví na VŠE je posílit povědomí o duševním zdraví a sociálním bezpečí, ukázat, že problémy jsou řešitelné, a propagovat služby dostupné na VŠE pro podporu studentů a zaměstnanců.

Význam akce

Cílem Dne duševního zdraví na VŠE je zdůraznit význam duševního zdraví a sociálního bezpečí, poskytnout praktické nástroje pro zvládání krizových situací a emoční regulaci, a zároveň zvýšit povědomí o službách, které jsou na VŠE k dispozici pro podporu svých studentů a zaměstnanců.

Tato akce představuje klíčovou platformu pro otevřenou diskusi o duševním zdraví, nabízí přístup k odborným zdrojům a podporuje komunitu ve vzájemné pomoci a porozumění.

Tématům duševního zdraví a sociálního bezpečí se na VŠE věnujeme již dlouho, a to jak díky projektům s jinými vysokými školami, tak díky auditu rovných příležitostí, který jsme v roce 2022 zaměřili také na studenty. Právě z auditu vznikly první nápady na popularizaci všech druhů služeb a možností pomoci, které Vše v těchto oblastech nabízí. K zásadní akceleraci těchto nápadů pak pochopitelně vedly prosincové události na Filosofické fakultě UK, které nás vedly také k tomu, že tématem letošního ročníku bude zvládání krizových situací.

Pavel Hnát, prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality

 

Den Duševního zdraví na VŠE /14. 2. 2024/