Veřejná prezentace uchazečů o funkci rektora VŠE pro funkční období od 1. dubna 2022 do 31. března 2026 se koná 21.10. od 16,15

Volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze v souladu s článkem 10 Jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze zveřejnuje tímto seznam uchazečů (v abecedním pořadí) o funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze na funkční období od 1. dubna 2022 do 31. března 2026:

  1. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, docent na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví.
    Životopis a programové cíle
  2. doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. – děkan Fakulty financí a účetnictví, docent na Katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví.
    Životopis a programové cíle; https://www.mejzlik.cz/

Volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze zve členy akademické obce, další zaměstnance školy a zájemce z řad veřejnosti na

veřejnou prezentaci uchazečů o funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období od 1. dubna 2022 do 31. března 2026.

Veřejná prezentace se uskuteční dne 21. října 2021 ve Vencovského aule v budově VŠE v Praze 3, nám. W. Churchilla 4, od 16:15. Po prezentaci bude následovat diskuse, v níž budou mít členové akademické obce VŠE možnost jednotlivým uchazečům položit své otázky, a to buď přímo ve Vencovského aule v budově VŠE v Praze 3 na Žižkově nebo z místnosti č. 542 v budově VŠE v Jindřichově Hradci. Přímý přenos z této veřejné prezentace včetně následné diskuse bude možné sledovat na Youtube.

Samotná volba kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze proběhne na volebním zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze dne 8. listopadu 2021 od 13 h v místnosti č. NB 169 v Praze 3, nám. W. Churchilla 4.

Poučení: Podle článku 10 odst. 6 Jednacího řádu AS VŠE se proti nezařazení na seznam uchazečů může uchazeč odvolat k AS VŠE ve lhůtě 48 hodin od zveřejnění seznamu. AS VŠE v takovém případě o seznamu uchazečů bez zbytečného odkladu rozhodne s konečnou platností.

  • Autor: prof. Ing. Petr Marek, CSc.
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: