Etická komise

Pro práci v oblasti etické odpovědnosti vysoké školy jmenoval rektor VŠE v Praze v roce 2014 etickou komisi. Komise vychází z Etického kodexu VŠE.

Předsedkyně

Ing. Lucie Andreisová, Ph.D. (kontakt: xandl08@vse.cz)

Členové

 • Ing. Lucie Andreisová, Ph.D.
 • doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Moric
 • Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D.
 • Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA
 • PhDr. Věra Radváková, Ph.D.
 • prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
 • doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
 • JUDr. Jan Vondráček

21. října 2022: Vyjádření členů EK VŠE v Praze mimo oficiální jednání o podnětu (Komise neobdržela podnět, kterým by se mohla v detailu zabývat, nicméně s ohledem na množící se dotazy a veřejnou diskuzi kolem etických aspektů nedávného veřejného vystupovaní děkana Ševčíka cítí někteří její členové potřebu a povinnost vyjádřit svůj postoj)

Členové Etické komise VŠE v Praze v otázce veřejného vystupování pana docenta Ševčíka, děkana Národohospodářské fakulty, upozorňují na souborné stanovisko rektora Vysoké školy ekonomické v Praze, Petra Dvořáka (zde; deklarované morálně-etické zásady vedoucích pracovníků VŠE jsou pak dostupné zde). Ve shodě s vedením VŠE se i jednotliví členové její Etické komise s výjimkou jmen uvedených níže vyjádřili, že již pouhá účast pana děkana na politických demonstracích, kde zaznívají nepřijatelné populistické, nenávistné, extrémistické a nacionalistické názory, které nebezpečně deformují náš veřejný prostor, je nejen v dnešní době silně nevhodná a poškozující dobré jméno VŠE, a dále že není pochyb o tom, že takové jednání je v přímém rozporu se zásadami uvedenými výše.

S tímto vyjádřením nesouhlasí: JUDr. Jan Vondráček a Ing. Tomáš Moric.

22. února 2022: Informace ohledně aktuální situace na Ukrajině

EK VŠE v Praze ve světle aktuálního mezinárodního dění upozorňuje na stanovisko VŠE v Praze. Toto stanovisko reprezentuje celkový postoj naší akademické obce.

Zobrazit zápisy z jednání Etické komise

 • Autor: webmaster
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: