Harmonogram registrací a zápisů pro studenty na letní semestr 2018/2019

Veškeré zápisy kursů pro LS 2018/2019 je možno uskutečňovat pouze prostřednictvím počítačů v ISIS podle níže uvedených pokynů ve stanovených termínech. Jakákoliv domluva zápisu na kurs na katedře je neplatná! Dodatečné zápisy předmětů (kurzů) nad kapacitu nebudou povolovány.

  1. Registrace

Registrace proběhnou v termínech dle tabulky.

  1. Zápis zaregistrovaných předmětů třídy I.

Jedná se o předměty zařazené do skupin oboru/programu cP, fJP, fP, fJP2, fJPO, fJV, oJ1, oJ2, oJBP, oP, cTVS1, do skupin hlavní specializace cP, fP, oP, hP, oB1, hB1, oB2, hB2 a do skupin vedlejší specializace sP, sK, sZ, sR, sB1.

Tomuto kroku předchází automatizovaný zápis předmětů uvedených skupin (bez účasti studentů). Někteří studenti budou mít část zaregistrovaných předmětů automatizovaně zapsanou – jejich rušení je možné pouze po předchozím zápisu jiných předmětů v minimálně stejném počtu kreditů (celkový počet kreditů nesmí klesnout pod kumulovanou hodnotu z automatizovaných zápisů – této skutečnosti věnujte maximální pozornost zvláště v případě, že nemáte dostatečný počet dalších kreditních poukázek). Pro jednotlivé skupiny studentů bude zápis zpřístupněn od termínu uvedeného v tabulce do posledního termínu zápisu podle tohoto bodu.

  1. Zápis zaregistrovaných předmětů třídy I. a II.

Jedná se o předměty třídy I. a dále předměty zařazené do skupin oboru/programu cEX1, cINF, cEXI, cME, cHU, cEK, cFU, cEKH, cOJA, fV, oJ, oV, oV2, do skupin hlavní specializace cJA2, cEXA, oV, hJ, hV, oV1, hV1, oV2, hV2, oV3, hV3 a do skupin vedlejší specializace sV, sV1, sV2, sV3.

Tomuto kroku předchází automatizovaný zápis předmětů třídy II (bez účasti studentů). Některým studentům přibydou k již dříve zapsaným další – jejich rušení je možné za podmínek předchozího bodu. Pro jednotlivé skupiny studentů bude zápis zpřístupněn od termínu uvedeného v tabulce do posledního termínu zápisu podle tohoto bodu.

  1. Zápis libovolných (i nezaregistrovaných) předmětů

Jedná se o předměty tříd I., II. a skupin cVB, cVM, cVV, cVOL, cVOR a cTVS2 (tedy všechny předměty).

Tomuto kroku rovněž předchází automatizovaný zápis se všemi důsledky. Pro jednotlivé skupiny studentů budou zpřístupněny od termínu uvedeného v tabulce do posledního termínu zápisu podle tohoto bodu. V době zápisu dle tohoto bodu si musí každý student zjistit veškeré zapsané předměty a jejich rozvrh hodin.

  1. Změny v rozvrhu studentů

Pro dodatečné úpravy rozvrhu probíhají dále zápisy 1. týden výuky, a to od 11. 2. do 15. 2. 2019.

  1. Tabulka termínů registrací a zápisů
Studenti zapisující se do:
navazující magisterské studium   4. a vyššího sem. 3. a vyššího sem. ostatních sem.
bakalářské studium   6. a vyššího sem. 4. a vyššího sem. 3. a vyššího sem. ostatních sem.
pětileté magisterské studium  
registrace   3. 1. 2019 až 22. 1. 2019, mimo sobot a nedělí.
Vždy od 8:00 do 23:59 hod.
přístup od:

(pro ty, kteří vyplnili předmětovou anketu, platí přístup dřívější, pro ostatní o hodinu později)

zápis zaregistrovaných předmětů třídy I. 29. 1. 2019
30. 1. 2019
31. 1. 2019
8.00 – 21.00 hod.
29. 1. 2019
8:00 hod. / 9:00 hod.
29. 1. 2019
16:00 hod./ 17:00 hod.
30. 1. 2019
12:00 hod./ 13:00 hod.
31. 1. 2019
8:00 hod. / 9:00 hod.
zápis zaregistrovaných předmětů třídy I. a II. 2. 2. 2019
4. 2. 2019
5. 2. 2019
8.00 – 21.00 hod.
2. 2. 2019
8:00 hod. / 9:00 hod.
2. 2. 2019
16:00 hod./ 17:00 hod.
4. 2. 2019
12:00 hod./ 13:00 hod.
5. 2. 2019
8:00 hod. / 9:00 hod.
zápis libovolných (i nezaregistrovaných) předmětů 7. 2. 2019
8. 2. 2019
9. 2. 2019
8.00 – 21.00 hod.
7. 2. 2019
8:00 hod. / 9:00 hod.
7. 2. 2019
16:00 hod./ 17:00 hod.
8. 2. 2019
12:00 hod./ 13:00 hod.
9. 2. 2019
8:00 hod. / 9:00 hod.
Změny v zápisech 11. 2. do 15. 2. 2019 od 9:00 do 21:00

 

 

V Praze dne 2. 1. 2019
Pedagogické oddělení VŠE